• Consultes externes .
  • Plantes d'hospitalització.
  • Bloc quirúrgic.
  • Unitat d'endoscòpia.
  • UCI.
  • Urgències.