• Course in Imaging in Rheumatic Diseases. Sant Lorenzo de l'Escorial. Madrid. June 10–11, 2013. Scientific Director: Donald Resnick, Executive Director: Pere Barceló.
  • Rotació d'1 mes de durada en el nostre servei per a residents de 2º any de Medicina de Família