logo fons blanclogo fons blancLa Unitat de Neurodesenvolupament i Aprenentatge, dirigida per la Dra. Anna Sans Fitó, està formada per un equip multidisciplinari d’especialistes que dóna una resposta personalitzada de diagnòstic, tractament i assessorament escolar i familiar a nens i joves amb dificultats per l’aprenentatge i la conducta adaptativa.

Cada nen té un perfil únic d'habilitats i també de manca d’habilitats que depèn del funcionament cerebral alhora condicionat per factors de tipus genètic i ambiental. Quan la manca d’una habilitat afecta a un o més aprenentatges i/o a la conducta adaptativa, repercuteix en la progressió escolar i en el creixement personal. Només amb una orientació diagnòstica correcta es pot dissenyar la intervenció adequada. Quan no es té una explicació i no es compren el què està passant es genera un patiment personal i familiar important.

Hi ha diversos Trastorns del Neurodesenvolupamentque afecten a l'aprenentatge escolar i/o a la conducta adaptativa:

- Dislèxia

- Trastorns del Desenvolupament llenguatge (TDL/TEL)

- TDAH i Trastorns de l'atenció

- Discalcúlia

- Trastorns de l'espectre de l'autisme (TEA)

- Discapacitat Intel·lectual

- Trastorns de la coordinació motriu (dispràxia del Desenvolupament o TDC)

- Trastorns de l’aprenentatge secundaris a patologies diverses del neurodesenvolupament: prematuritat, hipòxia.isquèmia perinatal, traumatismes craniencefàlics, amnèsia del desenvolupament, cardiopaties congènites, infeccions i accidents vasculars cerebrals, epilèpsia, processos oncològics...

Qualsevol desviació en l'aprenentatge respecte al grup d'edat, mereix una atenció específica. I quan abans es comencin a treballar les dificultats millor és el pronòstic i menor la repercussió sobre l’autoestima del nen. El cervell té més capacitat de crear noves connexions cerebrals i per tant de millorar el rendiment quan més petit és el nen. No hi ha cap motiu per posposar el tractament de tot allò que es pugui començar a treballar a Educació Infantil o a l’inici de l’Educació Primària. L'ajuda que rebi el nen a l'escola i a casa és també una peça clau per l’evolució i ha d’estar ben orientada. El diagnòstic definitiu no és urgent, però sí que ho és fer una valoració que permeti posar en marxa les mesures educatives específiques. El tractament i la intervenció psicoeducativa han basar-se en el coneixement neurocientífic actualitzat amb el corresponent rigor científic contrastat.

Intervencions que fem a la Unitat:

- Reeducació

- Mètodes de reeducació on lineper la lectura i el càlcul

- Orientació familiar i escolar

- Assessorament a professors de reforç

- Assessorament en eines compensatòries

- Entrenament a pares en maneig de conducta

- Tractament de les habilitats socials

- Tractament cognitiu-conductual

- Tractament farmacològic

Especialitats de la Unitat:

- Neurologia Pediàtrica

- Neuropsicologia

- Psiquiatria Infanto-Juvenil

- Psicologia Clínica

- Psicopedagogia

- Logopèdia i Foniatria

- Col·laboració amb l’equip PediatriQs de l’Hospital Universitari Sagrat Cor i amb el Servei de Pediatria de l’Hospital Universitari General de Catalunya que compten amb un ampli quadre mèdic de Pediatria i Especialitats pediàtriques.