Entitats més freqüents ateses en el Servei:

  • Patologia vesical
  • Patologia prostàtica
  • Patologia renoureteral
  • Patologia escrotal
  • litiasi renoureterovesical
  • Patologia assumida per Urgències Hospital
  • Control de natalitat