Sagues

FedericoSagués Gabarró

Metge Adjunt
Especialitat:
Cardiologia
Especialitats:
 • Cardiologia
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general
Experiència

Cardiologia:

 • Institut Català de la Salut: Des del 1 de gener de.1995: activitat mèdica assistencial com a metge especialista de zona de cardiologia (concurs-oposició) al CAP II Bages de Manresa (Barcelona), per reingrés d'excedència. Des el 18 de gener de 1999 al CAP II Santa Coloma de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) per concurs de trasllat. Des de 2006 integrat funcionalment a l'Hospital de l'Esperit Sant de la mateixa localitat on a part de les tasques pròpies de la consulta, he participat en la creació d'una Unitat de Rehabilitació Cardíaca i Prevenció Secundària, les tasques he supervisat. Jubilat el 2016.
 • CRC Hospital del Mar-Clínica Quirón: Proves d'esforç amb Tomogammagrafia de perfusió miocàrdica (MIBI-SPECT) des d'octubre de l'any 2006 fins a maig de 2012.
 • Centre de Radioisòtops: Proves d'esforç amb gammagrafia isotòpica, des d'abril de 2000 fins a octubre de 2006.
 • Reciclatge de l'especialitat al Servei de Cardiologia del Centre Hospitalari i Cardiològic de Manresa (anys 1995-1997).
 • Metge consultor de la línia de fàrmacs cardiovasculars de Química Farmacèutica Bayer S.A. (Barcelona), des l'1 de febrer del 1984 fins al el 31 de juliol de 1985.
 • Metge associat al Servei de Cardiologia de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, (Secció de electrocardiología, Dr. Bayés de Luna), des de l'1 de desembre de 1982 fins el 31 de juliol de 1985.
 • INSALUD/ICS. Metge especialista de Pulmó i Cor a Sabadell (Barcelona), per concurs-oposició. Activitat des de l'1 de desembre de 1981 fins al 31 de juliol de 1985. Excedència voluntària.
 • Cap del Servei de Cardiologia de l'Institut Territorial de Barcelona del Servei Social d'Higiene i Seguretat en el Treball, des l'1 d'abril de 1977 fins al el 18 de març de 1980, primerament amb caràcter interí i posteriorment per concurs-oposició (plaça adjudicada l'1 de març de 1979). Excedència voluntària.

Medicina general:

 • INSALUD a Sabadell (Barcelona), per concurs-oposició, des l'1 de febrer de 1980 fins al el 30 de novembre del 1981.
 • Seguretat Social a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), interí, des l'1 de setembre de 1976 fins a el 31 de gener de 1978.

Medicina d'Empresa:

 • Química Farmacéutica Bayer S.A. (Barcelona): Cap del Servei Mèdic d'Empresa des l'1 d'agost de 1985 fins al el 28 de febrer de de 1987.
 • CAV Condiesel S.A. (Sant Cugat del Vallès): Cap del Servei Mèdic d'Empresa des del 2 de gener de 1980 fins al el 28 de juliol de 1985.
Titulació

Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Metge especialista en Aparell Circulatori (Cardiologia).

Doctor en Medicina i Cirurgia ("cum laude").

Investigació i docència

Recerca

Electrocardiología.

Investigació clínica de fàrmacs cardiovasculars.

Publicacions
 • "Efecto de la digital sobre las catecolaminas". Cuadernos clínicos. 1973;3.

 • "Valor de la técnica de autoaplicación con memoria e interpretación transtelefónica (TAMIT) en la valoración de la prevalencia de arritmias". Revista Española de Cardiología. 1983;36(supl II):44-45.

 • "Características de 1152 crisis de taquicardia ventricular en 52 pacientes estudiados por ECG dinámico Holter". Revista Española de Cardiología. 1983;36(supl II):75-76.

 • "Valor de la técnica de autoaplicación con memoria e interpretación transtelefónica (TAMIT) en la valoración de la prevalencia de arritmias". Revista Latina de Cardiología. 1983;4(6): 493-497.

 • "Triggering events in ventricular tachycardia: Holter study of 1152 episodes in 52 patients". Eur Heart J. 1984;5(Suppl I): 246.

 • "Tratamiento de las arritmias ventriculares malignas y potencialmente malignas mediante el test agudo incruento modificado". Revista Española de Cardiología.1984;37(supl II):30-31.

 • "Bloqueo bifascicular avanzado con asa QRS horizontal en rotación horaria: Un subgrupo de BB con alto riesgo de bloqueo AV completo". Revista Española de Cardiología. 1984;37(supl II):32-33.

 • "Electrocardiographic and Vectorcardiographic Study of Interatrial Conduction Disturbances with Left Atrial Retrograde Activation". J Electrocardiology. 1985;18(1):1-14.

 • "Holter ECG Study of the Electrocardiographic Phenomena in Prinzmetal Angina Crises with Emphasis on the Study of Ventricular Arrhythmias". J Electrocardiology. 1985;18(3): 267-276.

 • "Electrophysiological Mechanisms of The S1 S2 S3 Electrocardiographic Morphology". J Electrocardiology. 1987;20(1): 38-44.

 • "Prevención del vasospasmo cerebral por rotura de aneurismas intracraneales". Revista Clínica Española. 1988;182(3):163-165.

 • "Bloqueo interauricular y arritmias supraventriculares". Monografías Médicas Jano. 1988;2(7):531-534.

 • "Estudio abierto para valorar la eficacia y tolerancia de la nifedipina retard en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial leve-moderada". Med Clin (Barc). 1988: 91(13):493-495.

 • "Estudio de farmacovigilancia con nifedipina retard". Farmacoterapia. 1989;6(3): 138-143.

 • "Cuestionarios de Calidad de Vida: Cuestionario Cruz Roja de calidad de vida en ancianos". Revista Española de Geriatría y Gerontología. 1990;25(1):45-49.

 • "Estudio comparativo entre nitrendipino y clortalidona en pacientes hipertensos ancianos". Revista Clínica Española. 1990;187: 170-174.

 • "Estudio comparativo entre nisoldipino y alfa-metildopa en pacientes ancianos con hipertensión sistólica aislada". Revista Clínica Española. 1991;189:412-415.

 • "A Cross-Sectional Approach for Post-Marketing Surveillance of Antihypertensive Drugs: Report on a Nitrendipine Study". Curr Ther Res. 1992;51(3):412-421.

 • "Eficacia y seguridad de ciprofloxacino en el tratamiento y profilaxis de infecciones en pacientes hospitalizados". Revista Española de Quimioterapia. 1992;5(2):121-128.

 • "Tratamiento de la angina de pecho crónica estable: Estudio de seguimiento con nifedipino OROS (estudio SENIOR)". Revista Española de Cardiología. 2000;53(1):35-42.

 • "La calcificación del anillo mitral como marcador de placas complejas de ateroma en la aorta proximal en pacientes con infarto cerebral de etiología incierta". Revista Española de Cardiología 2006;59 Supl 2:60 (abstract).
 • "Mitral annular calcification as a marker of complex aortic atheroma in patients with stroke of uncertain etiology". Echocardiography 2008; 25(2):124-32.
Comunicacions i ponències

Nacionals i internacionals (12)