JosepEnric Boada Port

Consultor Sènior
Especialitat:
Pneumologia
Especialitats:
 • Pneumologia
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Consulta: Despatx 22 1ª planta de Consultoris del Carrer París.
Horari: De 8h a 14h45' excepte dimecres de 08h a 17h
Informació general
Experiència
 • Assistent-intern al Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Sagrat Cor (Dr. Josep María Puigdollers Colás), des del setembre de 1978 fins el setembre de 1980.
 • Substitució de medicina general a l'ambulatori de Cornellà des de març de 1982 fins el juny del mateix any.
 • Metge Intern Resident ( MIR ) convocatòria 1982 des de febrer de 1983 fins el febrer de 1987 al Servei de Pneumologia de l'Hospital de Bellvitge "Prínceps d'Espanya", L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Cap de Servei: Dr. Federic Manresa Presas.
 • Metge assistent des de març de 1987 fins el setembre de 1987 al Servei de Pneumología de l'Hospital de Bellvitge "Princeps d'Espanya" desenvolupant tasques d'investigació i assistencials.
 • Metge especialista interí de Cor i Pulmó al CAP Tarragonés des de octubre de 1987 fins Juny de 1989. Tarragona.
 • Metge autoritzat al Servei de Medicina Interna de l'Hospital Juan XXIII de Tarragona, desenvolupant tasques pròpies de l'especialitat (broncoscòpies, proves funcionals respiratòries, consulta externa i assistència hospitalària) des d’octubre de 1987 fins juny 1989. Cap de Servei: Dr. Cristobal Richart Jurado.
 • Metge adjunt de Pneumologia (Hospital Central de la Quinta de Salut l’Aliança) des de juliol de 1989 fins 1996. Cap de Servei: Dr. Joan Josep Sopeña Nualart.
 • Cap de Secció agregat a l’hospital del Sagrat Cor des de 1996 i coordinador del gabinet de Broncoscòpies fins juliol de 2006. Directors de Servei: Dr. Italo Sampablo Lauro i Dr. Antoni López Muñoz.
 • Metge consultor de Pneumologia a l’Hospital Universitari del Sagrat Cor des de juliol de 2006 fins 2014. Directors de Servei: Dr. Antoni López Muñoz. Dr. Joan Josep Sopeña Nualart.
 • Pneumòleg R.A.E. EAP Via Roma (Manso) des de gener de 2008 fins l’actualitat.
Titulació

Llicenciat en Medicina i Cirurgia 1981, Pneumòleg des de 1987

Tècniques

Consulta externa, Proves funcionals respiratòries, estudis de la son, broncoscòpies, hospitalització

Investigació i docència

Membre de la Comissió de Infeccions del HUSC, Membre de la Comissió de Tutors del HUSC, Membre de la Comissió de Tutors de la SOCAP, Membre Numerari de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), Membre Numerari de la Sociedad Españoña de Patología del Aparato Respiratorio (SEPAR) , Membre de la Societat Europea de Respiratori (ERS)


Activitat docent

Formación de Residentes (TUTOR DE RESIDENTS DE ESPECILIDAD)

Publicacions

1.- Boada J., Estopá R., Izquierdo J., Dorca J., Manresa F. Severe mixed acidosis by combined therapy with acetazolamide and timolol eyedrops. Eur J Respir Dis ( 1986 ) 68, 226-228.

2.- Boada J., Dorca J. Capítulo de Clínica. Monografía Pathos sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 9 Septiembre 1986.

3.- Granados A., Blavia R., Boada J., Moreno R., Rodríguez B., Manresa F. Pleuritis tuberculosa, 232 casos. Evolución de los procedimientos diagnósticos. Histología, bacteriología y adenosin deaminasa ( ADA ).An Med Int ( Madrid ), Vol. III, n 11, 517-520 ( 1986 ).

4.- Boada J., Dorca J, Escarrabill J. Capítulo de casos clínicos. Monografía Phatos sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 10 Octubre 1986. Relación de publicaciones realizadas por el profesional.

5.- Boada J., Escarrabill J., Escobedo A., Galarza I., Manresa F. Neumopatía por amiodarona. A propósito de 8 casos. Rev Clin Esp 1987,Vol 181,1:22-23.

6.- Dorca J, Boada J., Rufí G., Verdaguer R., Gudiol F., Manresa F. Culture of bronchopulmonary samples in the diagnosis of legionella pneumonia. Proceedings of the British Thoracic Society, Scottish Thoracic Society and Thoracic Society of Australia. The 1987 summer meeting. Thorax 1987;42:705-752 doi:10.1136/thx.42.9.705

7.- Boada J., Dorca J. Monografía Phatos sobre infecciones pulmonares. Capítulo de infección pulmonar por anaerobios. Numero 1 1989.

8.- Boada J., Dorca J. Monografía Phatos sobre infecciones pulmonares. Capítulo de neumonía nosocomial. Número 1 1989.

9.- Gudiol F., Manresa F., Pallarés R., Dorca J., Rufí G., Boada J., Ariza X., Casanova A., Viladrich P.F. Clindamycin versus penicillin for anaerobic lung infections: High rate of penicillin failures associated with penicillin resistant Bacteroides melaninogenicus. Archives of Internal Medicine, Vol 150; 2525-2529 December 1990.

10.- Boada J. Pneumònia de la Comunitat: Valoració des de la perspectiva hospitalària. Annals del Sagrat Cor, 2012, vol 19, nº 1 pag 18-23.Relación de publicaciones realizadas por el profesional

Comunicacions i ponències

Escobedo A., Bosch J., Boada J., Gudiol F. Bacteriemia nosocomial por Serratia Marcescens. I Congreso Nacional de la SEIMC. Sevilla 1984.


Boada J., Escarrabill J., Manresa F., Rodríguez B. Pneumopatía per amiodarona. III Diada de Pneumologia. Barcelona 1985.


Dorca J., Estopá R., Verdaguer R., Escarrabill J., Boada J., Manresa F. Valoració de l'especificitat del raspallat bronquial amb catèter telescòpic en el diagnòstic de la pneumònia bacteriana. III Diada de Pneumologia. Barcelona 1985.


Dorca J., Estopá R., Muñoz L., Verdaguer R., Escarrabill J., Boada J., Manresa F. Estudio comparativo entre el cepillado bronquial con catéter telescópico y la punción transtorácica aspirativa en el diagnóstico de la neumonía bacteriana grave. XVIII Congreso Nacional SEPAR. La Coruña 1985.


Muñoz L., Clariana A., Díaz P., Boada J., Domingo J. Linfografía transcarinal mediastínica. XVIII Congreso Nacional SEPAR. La Coruña 1985.


Escarrabill J., Estopá R., Dorca J., Boada J., Cardona M.J., Manresa F. Problems related of the introduction of the oxygen concentrator in Catalonia. 4th Congress SEP. Milano and Stresa 1985.


Falguera M., Dorca J., Boada J., Verdaguer R., Manresa F., Gudiol F. El raspallat bronquial amb catèter telescòpic en el diagnòstic de la pneumònia nosocomial. II Congrés Català de Medicina Interna. Barcelona 1985.


Dorca J., Boada J., Falguera M., Verdaguer R., Rufí G., Estopá R., Gudiol F., ManresaF. Etiología de la pneumònia nosocomial a l'Hospital de Bellvitge. IV Diada de Pneumologia. Barcelona 1986.


Granados A., Blavia R., Boada J., Cardona M.J., Moreno R., Rodríguez B., Manresa F. Pleuritis tuberculosa: 232 casos. Histología, Bacteriología i Adenosin Deaminasa. IV Diada de Pneumologia. Barcelona 1986.


Dorca J., Boada J., Falguera M., Muñoz L., Gudiol F., Manresa F. Influència de la utilització sistemàtica de les tècniques diagnòstiques invasives en el maneig de la pneumònia nosocomial. IV Diada de Pneumologia. Barcelona 1986.


Falguera M., Dorca J., Rufí G., Verdaguer R., Boada J., Gudiol F. Neumonía nosocomial por Pseudomona aeruginosa. Revisión de 26 casos. II Congreso SEIMC. Simposium ESCM. Palma de Mallorca 1986.


Boada J., Dorca J. Citología i biòpsia per punció aspirativa amb agulla fina. Realització, fiabilitat i complicacions. Maneig i resultats de la agulla tipus TRU-CUT. Seminaris de Citodiagnòstic. Facultat de Medicina de Reus 1986.


Rodríguez Sanchón B., Manresa F., Romero P., Martínez Ballarín J.I., Boada J. Utilidad del tratamiento preventivo en el asma episódico juvenil. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Blavia R., Granados A., Boada J., Escarrabill J., Rodríguez B., Manresa F. Derrame pleural eosinofílico: estudio retrospectivo de 25 casos. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Boada J., Dorca J., Granados A., Blavia R., Manresa F. La biopsia percutánea con aguja TRU-CUT en las lesiones intratorácicas. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Dorca J., Boada J., Falguera M., Verdaguer R., Rufí G., Estopá R., Gudiol F., Manresa F. Etiología de la neumonía nosocomial en el Hospital de Bellvitge. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Falguera M., Dorca J., Boada J., Rufí G., Verdaguer R., Gudiol F., Manresa F. Brote epidémico nosocomial de neumonía por Legionella pneumophila en el Hospital de Bellvitge. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Izquierdo J., Cantó A., Martínez Ballarín JI., Boada J., Blavia R., Granados A. Aspergilomas pulmonares. Presentación de 24 casos. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Granados A., Blavia R., Boada J., Cardona MJ., Escarrabill J., Rodríguez B., Manresa F. Pleuritis tuberculosa: 232 casos. Histología, bacteriología y adenosin deaminasa. XIX Congreso Nacional SEPAR. Salamanca 1986.


Dorca J., Falguera M., Boada J., Verdaguer R., Rufí G., Gudiol F., Manresa F. Etiología de la neumonía nosocomial en el Hospital de Bellvitge. II Congreso SEIMC. Symposium ESCM. Palma de Mallorca 1986.


Escarrabill J., Estopá R., Huguet M., Boada J., Manresa F. Long term oxygen therapy in Catalonia. Control of 344 patients. V Congress SEP. París 1986.


Dorca J., Boada J., Falguera M., Rufí G., Estopá R., Verdaguer R., Gudiol F., Manresa F. The etiology of nosocomial pneumonia. V Congress SEP. París 1986.


Granados A., Blavia R., Boada J., Cardona M.J., Rodríguez B., Manresa F. Role of adenosin deaminasa (ADA) in the diagnosis of tuberculous pleural effussions. V Congress SEP. París 1986.


Dorca J., Boada J., Falguera M., Verdaguer R., Rufí G., Estopá R., Gudiol F., Manresa F. Etiología de la neumonía nosocomial en el Hospital de Bellvitge. Reunión anual de la Sección de tuberculosis y enfermedades infecciosas de la SEPAR. Barcelona 1986.


Dorca J., Sirvent J.M., Boada J., Díaz-Prieto A., Rodríguez P., Ferrer M.J., Avila J. El cepillado bronquial con catéter telescópico ( CBCT ) en el diagnóstico de neumonías nosocomiales en pacientes con ventilación mecánica. A propósito de 185 casos. XXII Reunión Nacional de la SEMIUC. Palma de Mallorca 1987.


Boada J., Dorca J., Falguera M., Verdaguer R., Fdez. Viladrich P., Manresa F. Pneumònia nosocomial per Haemophilus influenzae. V Diada de Pneumología. Barcelona 1987.


Granados A., Podzamczer D., Verdaguer R., Dorca J., Boada J., Gudiol F., Manresa F. Aislamiento de legionella pneumophila a partir de muestras de esputo y punción aspirativa pulmonar en pacientes con neumonía. XX Congreso Nacional SEPAR. San Sebastián 1987.


Rodríguez Sanchón B., Romero P., Blavia R., Boada J., Manresa F. Tratamiento del asma nocturno con altas dosis de salbutamol versus salbutamol+beclometasona por vía inhalatoria. XX Congreso Nacional SEPAR. San Sebastián 1987.


Boada J., Dorca J., Falguera M., Fernández Viladrich P., Verdaguer R., Manresa F. Neumonía nosocomial por Haemophilus Influenzae. XX Congreso Nacional SEPAR. San Sebastián 1987.


Dorca J., Boada J., Rufí G., Verdaguer R., Gudiol F., Manresa F. Culture of bronchopulmonary samples in the diagnosis of legionella pneumonia. Summer meeting of the British Thoracic Society. Edinburg 1987.

Boada J., Dorca J., Sirvent J.M., Verdaguer R., Manresa F., Estopá R. Etiología de la neumonía nosocomial en pacientes bajo ventilación mecánica. IV Symposium Internacional Neumosur. Sevilla 1987.

Boada J., Dorca J., Cisnal M., Ariza J., Gudiol F., Manresa F. La infecció pleuropulmonar anaeròbica adquirida a la comunitat: a propòsit de 57 casos estudiats prospectivament. VI Diada Pneumològica. Barcelona 1988.

Dorca J., Alonso T., Verdaguer R., Boada J., Martín R., Manresa F. Validez de la determinación de "antibody coated bacteria" en secreciones respiratorias en el diagnóstico de la infección pulmonar grave. XXI Congreso Nacional SEPAR. Málaga 1988.

Boada J., Dorca J., Cisnal M., Ariza J., Gudiol F., Manresa F. La infección pleuropulmonar anaerobia adquirida en la comunidad. A propósito de 57 casos. XXI Congreso Nacional SEPAR. Málaga 1988.

Manresa F., Boada J., Dorca J., Cisnal M., Rufí G., Gudiol F. Penicillin versus clindamycin in the treatment of anaerobic lung infections. Summer meeting of the British Thoracic Society. Newcastle 1988.


Dorca J., Boada J., Blavia R., Verdaguer R., Gudiol F., Manresa F. Protected specimen brush bronchoscopic catheter in the diagnosis of hospital acquired pneumonia. Summer meeting of the British Thoracic Society. Newcastle 1988.


Dorca J., Boada J., Verdaguer R., Ariza J., Fdez-Viladrich P., Estopá R., Gudiol F., Manresa F. The transthoracic aspiration with ultrathin needle in the diagnosis of bacterial pulmonary infection.7th Congress SEP. Budapest 1988.


Dorca J., Alonso T., Verdaguer R., Boada J., Martín R., Manresa F. Reliability of the antibody coating bacteria test in the diagnosis of pulmonary infections. 7th Congress SEP. Budapest 1988.

Boada J., Dorca J., Rufí G., Cisnal M., Gudiol F., Manresa F. Penicillin vs. Clindamycin in the treatment of anaerobic lung infections. 7th Congress SEP Budapest 1988.

Boada J. Broncodilatadors. Revisió terapèutica. 9è curs de formació continuada per metges de capçalera de la Conca de Barberá i de l’Alt Camp. Valls 1989. Ponència.

García i Ortega M.P., Boada J. Asma bronquial i broncopneumopatía crònica obstructiva. El seu tractament en els malalts ambulatoris. Taula rodona. I Setmana d'actualitzaciò en Medicina Interna. Curs de formació continuada. Tarragona 1989. Ponència.

Dorca J., Manresa F., Esteban L., Boada J., Rufí G., Gudiol F. Diagnostic efficacy of protected specimen brush in anaerobic lung infections. ATS Congress. Boston (EEUU). 1990.

Esteban L., Dorca J., Barreiro B., Cañete C., Boada J., Manresa F. Eficacia diagnóstica del cepillado bronquial mediante catéter telescopado en la infección anaeróbica. XXIII Congreso Nacional de la SEPAR. Puerto de la Cruz. Tenerife 1990.

Sopeña J.J., García Eroles L., Boada J. Informatització de l’arxiu de l'àrea endoscòpica. Symposium Satèlit. IX Diada Pneumològica. Tortosa, Abril 1991.

Boada J., Massons J., López P., Solans R., de la Concepción N. Moderador: F. Rosell Abaurrea. Estat actual de la sensibilitat antibiòtica del Pneumococ i del Haemophilus. Repercusió en la terapèutica de infeccions respiratòries altes i baixes e infeccions meningeas. Taula rodona. Symposium Infecció i antimicrobians. Trobada dels Hospitals de L'Aliança. Barcelona, Maig 1991.

Sopeña J.J., García L., Boada J. Informatización del área endoscópica. XXIV Congreso Nacional de la SEPAR. Zaragoza, Junio de 1991.

Boada J., Salas R., Coll R., Fava P., Torras P., Sopeña J.J., Rosell F. Pneumònia comunitària. Aspectes diferencials segons l'edat. V Congrés Català de Medicina Interna. Barcelona, Maig de 1993

Aguas M., Pons M., De la Concepción N., Barrera M., Mascarell E., Boada J., Torres M. Coste de los tratamientos farmacológicos en el Servicio de Neumología. XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Benicasim, Octubre de 1993.

Sopeña J.J., García L., Guerra J.M., Hernández I., López A., Parra O., Ruiz J., Sánchez N, Boada J. Optimització de l'ús del PC en els Serveis de Pneumología i UCI. XII Diada Pneumològica. Sitges, Abril de 1994.

Sopeña J.J., García L., Guerra J.M., Hernández I., López A., Parra O., Ruiz J., Sánchez N, Boada J. Optimización del uso del PC en los Servicios de Neumología y UCI. XXVII Congreso SEPAR. Oviedo, Junio de 1994.

Boada J.E. Situación y problemática actual en la E.P.O.C. Sesión de apertura del curso 1994-1995 de los cursos de Formación Continuada del servicio de M.Interna de ADESLAS. Barcelona, Diciembre de 1994.

Parra O., Montserrat JM., García-Esclassans N, López JA., Boada JE., Guerra JMª, Sopeña JJ. Domiciliary diagnosis of Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (SAHS). A.T.S. International Conference. Seattle, Washington, May 1995.

López Muñoz J., Vericat MC.,Guerra JM., Parra O., Boada J., Hernández del Rey I. Control de l’eficàcia de l’oxigenoteràpia domiciliària amb gasometría i registre pulsioximètric domiciliaris en el malalt amb MPOC. XV Diada Pneumològica, Tarragona, Abril 1997.

Boada J. Infecció de les vies respiratòries baixes: de la bronquitis aguda a les pneumònies. Protocol diagnòstic i terapèutic de la pneumònia extrahospitalària. X Curs de Pneumologia Hospital Universitari del Sagrat Cor. Barcelona, Novembre de 1998.

Boada J. Tuberculosi pulmonar: Situació actual. Quimioprofilaxi. Tractament i retractament. X Curs de Pneumologia Hospital Universitari del Sagrat Cor. Barcelona, Novembre de 1998.

Parra O., Arboix A., Bechich S., García Eroles L., Montserrat JM., López J., Boada J., Sopeña J. Sleep respiratory disturbances (SRD) in patients with first-ever stroke or transientischaemic attack (TIA). A.L.A./A.T.S. International Conference. San Diego, California, April 1999.

Parra O., Arboix A., Bechich S., García Eroles L., Montserrat JM., Quintó L., Boada J., Guerra JM., Hernández I., Sopeña J. Influencia de los trastornos respiratorios del sueño (TRS) sobre la supervivencia de pacientes con primer episodio de ictus o accidente isquémico transitorio (AIT). XXXIII Congreso Nacional SEPAR, Bilbao 2000.

Girón P., Parra O., Roca N., Sangenís S., López JA., Boada J., Hernández I. Síndrome de apnea del sueño en obesos tributarios de cirugía bariátrica. XXXV Congreso Nacional SEPAR, Maspalomas, Junio 2002.

Sampablo I., Izquierdo JL., Angrill J., Lores L., Boada J., Coll F., Sánchez de Cos Escuin J., Martínez González del Río J. Implicación del neumólogo en el uso de la quimioterapia para el tratamiento del cáncer de pulmón. Resultados de una encuesta de ámbito nacional. XXXVI Congreso Nacional SEPAR, Zaragoza, Junio 2003.

Martínez Rivera C., Andreo F., Sampablo I., Hernández I., Boada J., Lores L., Parra O., López JA., Sopeña J. Qualitat de bvida en els pacients amb asma bronquial. Influència de la sensibilització al·lèrgica. XXII Diada Pneumològica. L’Hospitalet de Llobregat, Març 2004.

Coll R., García Penche R., Shaw E., Fornós C., Gago MJ., Miserachs N., Solans R., Boada J., McCarthy MD., Rosell F. Impact on prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) after to enhance nosocomial control measures. 27th. World Congress on Internal Medicine. Granada, September-October 2004.

Martínez Rivera C., Andreo F., Hernández I., Lores L., Parra O., López JA., Boada J.,Sampablo I. Calidad de vida en los pacientes con asma bronquial. Influencia del género y el tabaquismo. XXXVIII Congreso Nacional SEPAR, Valencia, Junio 2005.

Martínez Rivera C., Andreo F., Boada J., Lores L., Parra O., López JA., Sopeña J., Bonnin M. Calidad de vida en los pacientes con asma bronquial. Influencia de la sensibilización alérgica. XXXVIII Congreso Nacional SEPAR, Valencia, Junio 2005.

Alfaro-Álvarez JC., Galdeano-Lozano M., Boada-Port JE., Fibla-Alfara J., Salas-Campos R., Manrique-Chavez H., Aisa-Carpio D., Sopeña-Nualart JJ.. PET-TAC en la estadificación y localización de N1-N2 ocultas en el carcinoma broncogénico no microcítico. VII Congreso ALAT. XXVII Congreso

11 Peruano de Neumología: Bodas de Diamante. XIII Congreso Iberoamericano de Neumología y Cirugía del Torax. Lima, Octubre 2010.

Alfaro-Álvarez JC., Galdeano-Lozano M., Boada-Port JE., Merino-Peña E., Salas-Campos R., Parra N., Parra-Ordaz O., López-Muñoz A., Sopeña-Nualart JJ.. PET-TAC en las neoplasias de pulmón: su relación con el tamaño tumoral e histología. VII Congreso ALAT. XXVII Congreso Peruano de Neumología: Bodas de Diamante. XIII Congreso Iberoamericano de Neumología y Cirugía del Torax. Lima, Octubre 2010.

Galdeano-Lozano M., Alfaro-Álvarez JC., Coll Collell R., Merino-Peña E., Cárdenas A., Boada-Port JE., Parra N., Salas-Campos R. Valor pronóstico dl índice de severidad del embolismo pulmonar (PESI) y troponina en el embolismo pulmonar. VII Congreso ALAT. XXVII Congreso Peruano de Neumología: Bodas de Diamante. XIII Congreso Iberoamericano de Neumología y Cirugía del Torax. Lima, Octubre 2010.

Galdeano-Lozano M., Alfaro-Álvarez JC., Coll Collell R., Merino-Peña E., Cárdenas A., Boada-Port JE., Parra N., Salas-Campos R. Índice de gravedad del embolismo pulmonar: ¿Buen predictor pronóstico en pacientes ingresados por embolia pulmonar? VII Congreso ALAT. XXVII Congreso Peruano de Neumología: Bodas de Diamante. XIII Congreso Iberoamericano de Neumología y Cirugía del Torax. Lima, Octubre 2010.

Parra N., Salas R., Boada J., Sánchez M., Grivé E., Eguileor B., Arboix A., Campillo L., Isidre A., Coloma E. Prioritats de formació percebudes pels residents en competències transversals. XII Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya. Barcelona, Novembre 2010.

Salas R., Parra N., Boada J., Sánchez M., Grivé E., Eguileor B., Arboix A., Campillo L., Isidre A., Coloma E.. Valoració de 360º o feedback múltiple com a instrument per a avaluar al resident en la relació metge-pacient. XII Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya. Barcelona, Novembre 2010.

Boada J. Pneumònia Comunitària: Perspectiva Hospitalària. Ponència a les III Jornades d’Atenció Compartida en Pneumologia-Infeccions Respiratòries, AIS Barcelona Esquerra (09/03016-MD). HUSC. Barcelona, Maig 2011.

Salas R., Parra N., Boada J., Sánchez M., Grivé E., Eguileor B., Arboix A., Campillo L., Isidre A., Coloma E.. Valoració de 360º : instrument per a avaluar el residente en la relació metge pacient. XIV Congrés de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. Tarragona 2011.

Parra N., Coloma E., Sánchez MJ., Salas R., Castillo L., Boada J., Albert I., Eguileor B., Sánchez M., Grivé E., Arboix A. Identidad digital del servicio de soporte a la docencia hospitalaria. IX Encuentro de Tutores y Jefes de Estudio. Mahón, Septiembre 2011.

Salas R, Parra N, Coloma E, Castillo L, Isidre A, Grivé E, Eguileor B, Sánchez M, Arboix A, Boada JE. Valoración de 360º: Instrumento para evaluar al residente en la relación médico-paciente. XX Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica. Valladolid, Octubre 2011.

Salas R, Parra N, Coloma E, Castillo L, Isidre A, Grivé E, Eguileor B, Sánchez M, Arboix A, Boada JE. Satisfacción de residentes con el método de evaluación de 360º. XX Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica. Valladolid, Octubre 2011.

Aisa D, Galdeano M, Boada JE, Manrique H, Salas R. Tuberculosi laríngea i bronquial. III Jornada de Casos Clínics d’Infeccions als Serveis d’Urgències. Castelldefels, novembre 2012.

Reconeixements i certificats

Premi a la vuitena millor comunicació presentada a la XV Diada Pneumològica. López Muñoz J., Vericat MC.,Guerra JM., Parra O., Boada J., Hernández del Rey I. Control de l’eficàcia de l’oxigenoteràpia domiciliària amb gasometría i registre pulsioximètric domiciliaris en el malalt amb MPOC. XV Diada Pneumològica, Tarragona, Abril 1997.

1r Premi a la millor comunicació presentada a la XII Jornada de la Xarxa de Comissions de Docència de Catalunya. Salas R., Parra N., Boada J., Sánchez M., Grivé E., Eguileor B., Arboix A., Campillo L., Isidre A., Coloma E.. Valoració de 360º o feedback múltiple com a