Juan JoséSopeña Nualart

Metge Adjunt
Especialitat:
Pneumologia
Especialitats:
  • Pneumologia
Hospitals on treballa:
  • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general
Experiència

Exercici en Medecina Rural 1976-1978

Metge Intern per concurs Nacional en l'Hospital Bellvitge 1978

Metge Resident per concurs Nacional en L'Hospital Bellvitge 1979-1982

Metge adjunt S. Pneumologia de Hospital Clínic de Barcelona 1983-1984

Metge adjunt de l'U.C.I de l'Hospital Central de Quinta Salut L'Aliança. 1984-1986

Cap Secció Pneumologia de l'Hospital Central de Quinta Salut L'Aliança. 1986-1991

Cap Servei Pneumologia de l'Hospital Central de Quinta Salut L'Aliança. 1991 (novembre)-1993

Director Servei Pneumologia de l'Hospital Sagrat Cor. 1993-2001

Des de Novembre 2002, Cap de Departament agregat en l'Hospital Sagrat Cor, compaginant tasca assistencial pneumològica amb la posta en marxa de la Intranet i de la presència en Internet de l'Hospital Sagrat Cor.

2001-2003. Combinant tasques com a consultor pneumologia en consultes externes i d’adjunt a Direcció Mèdica

Consultor sènior Pneumologia 2003 fins novembre 2013 dedicat fonamentalment a tasca assistencial i docent

Col·laboració amb la posta en marxa de sistemes informàtics de gestió hospitalària INFO33,SELENE, IMDH-INDRA

2013-2016 Direcció S. Pneumologia

Responsable mèdic de la posta en marxa de sistemes informàtic Casiopea, intranet hospitalària i Portal del Paciente

2016-2017. Situació de jubilació parcial. Tasca assistencial com a consultor en CCEE i referent mèdic de sistemes informàtics

Titulació

Llicenciat per la Facultat de Medecina de la Universitat Autònoma de Barcelona en l'any 1976.

Metge per oposició del "Cuerpo de Asistencia Pública Domiciliaria"

Títol d'especialista en Medecina Familiar y Comunitària.

Títol d'especialista en Pneumologia.

Investigació i docència

Resum activitat científica:

Entre els anys 1983-1990 diversos treballs centrats fonamentalment en el malalt crític, fent especial esmena en la investigació del disseny de models de predicció de mortalitat i en la posta en marxa de protocols de nutrició artificial, enteral i parenteral.

Elaboració de sistemes automatitzats de dietes artificials, adaptades a les necessitats específiques de cada pacient. Desenvolupament d'un sistema informàtic a tal efecte, posteriorment distribuït a nivell estatal.

Desenvolupament d’aplicatius informàtics per valoració hemodinàmica del malalt crític. Col·laboració en diferents projectes i publicacions clíniques, majoritàriament amb l 'UCI i S.de Farmàcia de l'Hospital Central de l'Aliançá.

Participació en cursos i reunions mèdiques pneumològiques - cures intensives i nutrició artificial.

Entre els anys 1986-1993 desenvolupament de sistemes informàtics d'ajut a la gestió clínica. Desenvolupament dels aplicatius informàtics "DRTOOLS", per a la gestió de gabinets d'endoscòpia, i "DRMEGA" per a la gestió documental de la planta d'Hospitalització. Aquest aplicatius han estat distribuïts en diferents serveis de Pneumologia de l'estat espanyol i sud-americà.

Participació activa en diferents cursos, congressos i simposiums en l'àmbit de la pneumologia

Anys 1993-2010

Des de 1997 disseny, posta en marxa i manteniment de diferents projectes de presència en Internet, tant en l'àmbit de la pneumologia com col·laborant amb altres especialitats mèdiques.

En aquest mateix 2002 designat per la Societat Catalana de Pneumologia para la posta en marxa i direcció de la pàgina web de la Societat.

Participació com a ponent i/o moderador en diferents reunions pneumològiques, d'àmbit estatal i europeu.

Corrector de la revista Archivos de Pneumologia (òrgan de la SEPAR) i editor en la revista ASMA (publicacions Permanyer).

Disseny i desenvolupament de l'aplicatiu informàtic "DRPATHOS" per a la Gestió de la informació de Serveis d'Anatomia Patològica.


Resum activitat acadèmica:

Participació activa en el programa de pràctiques en Pneumologia per els alumnes de la facultat de Medicina de l'UB

Tutor responsable dels residents de Pneumologia fins l’any 2001

Participació activa en els cursos de Pneumologia organitzats pel propi Servei de Pneumologia.

Col·laboració en diferents cursos de Pneumologia organitzats per diferents serveis de Pneumologia de Catalunya.

Col·laboració i assessoria a la càtedra d'estadística de l'UPC (Càtedra del Dr. Albert Prat) en el disseny de projectes de utilització de xarxes neuronals en el diagnòstic mèdic.

Cursos de postgrau en l'Escola Blanquerna d'Infermeria i Fisioteràpia.

Professor associat mèdic del departament de Medicina de l’UB des de setembre 2009, fins 2016

Reconeixements i certificats

Membre de la SOCAP, SEPAR