luis morales

Luis FernandoMorales Quinteros

Metge Adjunt
Especialitat:
Medicina Intensiva
Especialitats:
 • Medicina Intensiva
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general
Experiència

Juny 2016 - actualitat Investigador convidat. Consorci CorporacióSanitàriaParcTaulí

Sabadell, Espanya

Febrer 2014 - actualitat FEA Medicina Intensiva. Hospital Universitari Sagrat Cor

Barcelona, Espanya

Juliol 2014 - octubre 2015 FEA Medicina Intensiva. Hospital Universitari General de Catalunya

Sant Cugat del Vallès, Espanya

Març-juny 2013 FEA Medicina Intensiva. Instituto Carlos III

Madrid, Espanya

Titulació

 • Acute Respiratory Distress Syndrome Management FellowshipProgramme. Hospital Charité- Universitätsmedizin. European Society of Intensive Care Medicine. Berlín, Alemanya (05/03 / 2018- 09/03/2018).
 • La Pitié International Diploma in ECMO & Short-Term Respiratory / Circulatory Support. Hospital La Pitié-Salpêtrière. París, França (06/04 / 2017-10 / 04/2017).
 • European Diploma in Intensive Care Medicine. European Society in Intensive Care Medicine (2015.03.26).
 • Adult Critical Care Clinical Fellowship. Interdepartmental Division of Critical Care. University of Toronto. Toronto, Canadà (01/07 / 2013- 2014.06.30).
 • Metge Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari de Getafe. Madrid, Espanya (01/06 / 2007-30 / 05/2012).
 • United States Medical License Medical Examination (USMLE) and Educational Commission of Foreign Medical Graduates (ECFMG) Certification Estats Units d'Amèrica (Agost 2005).
 • Títol de Metge Cirurgià. Universitat Peruana Cayetano Heredia. Facultat de Medicina Alberto Hurtado. Lima, Perú (09/03/2003).

Tècniques

1.- REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (RCP) básica, avançada i assistència avançada postRCP.

1.1.- Hipotèrmia controlada

1.2.- Formació en RCP a la resta de personal sanitari.


2.- TRACTAMENT DELS TRASTORNS CARDIOVASCULARS

2.1.- Monitorització cardíaca i hemodinàmica

2.1.1.- Monitorització electrocardiogràfica

2.1.2.- Monitorització de pressions invasiva i no invasiva

2.1.3.-Cateterització venosa i arterial

2.1.4.- Saturació venosa mixta

2.1.5.- Cabal cardíac - Monitors de despesa cardíaca invasiu (termodilución i Vigileo)

2.1.6.- Monitorització de temperatura

2.2.- Maneig de la Cardiopatia Isquèmica, Insuficiència Cardíaca i Shock cardiogènic

2.2.1.- Tractament fibrinolític

2.2.2.- Suport hemodinàmic farmacològic

2.3.- Maneig dels Trastorns del Ritme i de la Conducció

2.3.1.- Diagnòstic i tractament

2.3.2.- Cardioversió i desfibril·lació. Marcapassos extern. marcapassos transjugular

temporal

2.4.-Col·locació de drenatges pericàrdics


3.- INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA. MONITORITZACIÓ, TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES I TERAPÈUTIQUES

3.1.- Instauració, Maneig i Control de la Via Aèria Artificial

3.2.- Ventilació mecànica

3.2.1.- Tècniques convencionals

3.2.2.- Tècniques especials

3.2.3.- Ventilació mecànica no invasiva - Mascaretes de ventilació mecànica no invasiva i helmet

3.3.- Monitorització de la funció ventilatòria i l'Intercanvi Gasós

3.3.1 Freqüència respiratòria i apnea

3.3.2 Mecànica respiratòria

3.3.3 Pulsioximetria

3.3.4 Capnografia

3.4.- Col·locació de drenatges pleurals

3.5.- Monitor-dosificador de NO.

3.6.- Instauració i Cures d'Traqueostomia. traqueotomia percutània


4.- TÈCNIQUES DE SEDOANALGÈSIA I BLOQUEIG NEUROMUSCULAR DE CURTA I LLARGA DURADA

4.1.- Monitorització Sedoanalgèsia

4.1.1.- Monitorització amb escales (Ramsay, RASS)

4.1.2.- Monitorització amb índex biespectral (BIS)

4.2.- Monitorització de Bloqueig Neuromuscular

4.2.1.- Monitorització amb tren de 4 (TOF)


5.- NUTRICIÓ I METABOLISME

5.1.- Control i manteniment del suport nutricional enteral

5.2.- Control i manteniment de la Nutrició Parenteral

5.3.- Diagnòstic i Tractament dels Trastorns Greus

5.3.1.- De l'equilibri àcid-base

5.3.2.- hidroelectrolítics

5.3.3.- endocrinològics


6.- DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DE LES INTOXICACIONS


7.- DEPURACIÓ EXTRARENAL


7.1.- Tècniques dialiticascontínuas: ultrafiltració, hemodiafiltració, etc.


8.- ASSISTÈNCIA I CONTROL DE L'POSTOPERATORI EN EL PACIENT DÀLT RISC

8.1.- Assistència del postoperatori Cirurgia Toràcica.

8.3.- Assistència del postoperatori Cirurgia General i Digestiu.

8.4.- Assistència del postoperatori neuroquirúrgic

8.5.- Assistència del postoperatori Urológico.


10.- ASSISTÈNCIA AVANÇADA EN EL PACIENT AMB FALLADA ORGÀNICA GREU (neurològic, hepàtic, renal, etc.)


11.- ASSISTÈNCIA AVANÇADA AL FALLIDA MULTIORGÀNICA

NVESTIGA_DOCENCIA">Investigació i docència
 • Laboratori de Fisiopatologia Respiratòria. Consorci CorporacióSanitàriaParcTaulí. Sabadell, Espanya. Investigador convidat.

Projectes de Recerca en Curs

 • Effect of hypercapnic acidosi in human primary alveolar cells.

Investigador col·laborador. IP: Antonio Artigas.

Institutd'Investigació I InnovacióParcTaulí.

Sabadell, Catalunya, Espanya. Data d'inici: Junio2017.

 • Biological and Clinical Effects of Hypercapnia in Acute Respiratory Failure.

Investigador col·laborador. IP: Antonio Artigas.

Institud'Investigació I InnovacióParcTaulí.

Sabadell, Catalunya, Espanya. Data d'inici: juny 2017.

Comitès Científics:

 • Grup de Treball en Insuficiència Respiratòria Aguda. Societat Espanyola de Medicina Intensiva i Cures Coronarios (SEMICYUC). membre
Publicacions
 • Morales-Quinteros L, Schultz M, Artigas A. CO2in the critically ill: implications for the intensive care physician. ICU Management&Practice. 2018 March; 18(1):34-37.
 • Morales-Quinteros L, Kaufman DA, Artigas A. Precision Medicine for Extracorporeal CO2Removal for ARDS: physiological considerations. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Dec 6. 2017 (Epub ahead of print). doi: 10.1164/rccm.201710-2124LE
 • Morales-Quinteros L; Bringué Roque J; Kaufman DA; Artigas A. Importancia del dióxido de carbono en el paciente crítico: Implicaciones a nivel celular y clínico. Medicina Intensiva. 2017 (Epub ahead of print). doi: 10.1016/j.medin.2018.01.005
 • Izquierdo-García J; Nin N; Ruíz-Cabello J; Rojas Y; de Paula M; López-Cuenca S; Morales L; Martínez-Caro L; Fernández-Segoviano P; Esteban A; Lorente JA. A metabonomic approach for diagnosis of experimental sepsis. Intensive Care Medicine. 2011 Dec;37(12):2023-32. doi: 10.1007/s00134-011-2359-1
 • Morales L; Ferguson ND. Non-Conventional Modes of Mechanical Ventilation in Patients with ARDS. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine. 2014 Part IV, pp. 207 – 216.
 • Morales L; Lorente JA. Manejo Inicial al paciente gran quemado. El Paciente Crítico y Emergencias. 2011. Chapter 82, pp. 852 - 859. ELSEVIER.
Comunicacions i ponències

Presentaciones en Congresos Nacionales e Internacionales

 • Morales L; Naz S; Rojas Y; Ferruelo A; Molina D; Martínez-Caro L; Barbas C; Nin N; Izquierdo-García JL; Ruíz-Cabello J; Artigas A; Lorente JA.Metabolomics as a Diagnostic Tool for Biomarker Discovery in Sepsis. Annual Meeting of the American Thoracic Society. Washington USA (06/19/2017-06/24/2017)
 • Morales L; Rojas Y; Martínez-Caro L; Ferruelo A; Nin N; Lorente JA. ¿Es la respuesta inflamatoria diferente en el insulto séptico vs no séptico?LII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). Madrid, España (18/06/2017-21/06/2017)
 • Morales L; Rojas Y; Martínez-Caro L; Ferruelo A; Nin N; Lorente JA.Does The Inflammatory Response Differ In Septic And Non-septic Insults?Annual Meeting of the American Thoracic Society. Washington, EEUU (19/06/2017-24/06/2017)
 • Izquierdo-García JL; Ruíz- Cabello J; Rojas Y; Martínez-Caro L; Morales L; Nin N; Lorente JA. Análisis Metabonómico por Resonancia Magnética en un modelo de sepsis experimental.Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). XLVI. Bilbao, País Vasco, España (12/06/2011-15/06/2011)
 • Morales L; Rojas Y; Nin N; Martínez-Caro L; Lorente JA. Caracterización de un modelo de sepsis abdominal: Papel de la Perforación, Isquemia y Obstrucción Intestinal.XLVICongreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). Bilbao, País Vasco, España (12/06/2011-15/06/2011)
 • Izquierdo-García JL; Ruíz-Cabello J; Martínez-Caro L; Rojas Y; de Paula M; Nin N; Morales L; Lorente JA. Espectroscopia de Resonancia Magnética en el Diagnóstico de Daño Inducido por Ventilación Mecánica. XLVICongreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). Bilbao, País Vasco, España (12/06/2011-15/06/2011)
 • Nin N; Izquierdo-García JL; Rojas Y; Ruíz-Cabellos J; Sánchez-Rodríguez C; Sanchez –Muñoz C; Morales L; Lorente JA; Esteban A. Metabolomic Analysis of PulmonaryTissue, BAL fluid and Serum in Experimental Sepsis.American Thoracic Society Annual Meeting. Denver, EEUU (05/13/2011-05/18/2011)
 • Baccino C; Seija M; Martínez-Caro L; Morales L; Izquierdo-García JL; Ruíz-Cabello J; Nin N; Lorente JA. Metabolomic Analysis of Pulmonary Tissue in Experimental Sepsis. 23rd Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine. Barcelona, España (09/10/2010-13/10/2010)
 • Martínez-Caro L; Nin N; Moral-Sanz J; Menendez C; Morales L; Pérez-Vizcaíno F; Lorente JA. Efectos duales en la reactividad vascular pulmonar en ratas asociadas a daño inducido por ventilación mecánica.XLV. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). Málaga, España (13/10/2010-16/10/2010).
 • Hinojar R, Morales L, Villanueva A, Ballesteros G, Bonilla V, Valero N, Saavedra J,Peñuelas O.Burning Heart: Tako-Tsubo Cardiomyopathy After a Major Burn. 8th International Congress on Coronary Artery Disease. Praga, RepúblicaCheca (10/11/2009- 14/11/2009)
 • Martínez-Caro L; Baccino C; Sieja M; Morales L; Nin N; Lorente JA.Inhibición del estrés nitrooxidativo mejora la disfunción renal asociada a la sepsis.XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC). Valladolid, España (06/07/2009- 06/10/2009)
Reconeixements i certificats

Societats Científiques:

 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • European Respiratory Society (ERS)
 • Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cuidados Coronarios (SEMICYUC)
 • Societat Catalana de Medicina Intensiva (SOCAP)