MariaSanjaume Feixas

Metge Adjunt
iva">
"rowDataLabel">Especialitat:
>Medicina Interna
Especialitats:
 • Medicina Interna
Hospitals on treballa:
Informació general
Experiència
 • Metge residentde Medicina Interna a l’Hospital Mútua de Terrassa. 1993-1997.
 • Metge becaridel Servei de Pneumologia de l'Hospital Mútua de Terrassa des de juny de 1998 fins febrer del 2000
 • Metge adjunt de Medicina Interna a l’Hospital Mútua de Terrassa. Mesos d’estiu i hivern del 1998 i 1999.
 • lang="CA">Metge adjuntde Medicina Interna a l’Hospital de Palamós març-abril del 2000.
 • Metge adjuntde Medicina Interna a l’Hospital Mútua de Terrassa des de maig a desembre del 2000 portant específicament la consulta externa de malalties sistèmiques.
 • Metge adjunt del servei d’Urgències del Hospital Mútua de Terrassa des de desembre del 2000 al novembre del 2007.
 • Metge adjuntdel servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sagrat Cor des de novembre del 2007-novembre del 2011 i novament des de juny del 2013 fins actualitat
 • Cap del servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Sagrat Cor des de novembre 2011 al maig del 2013
Titulació
Investigació i docència
 • Formació de metges interns residents en Medicina Interna i Medicina Familiar i Comunitària
 • n lang="CA">Col·laborador Docenten l'Assignatura de Semiologia General i Propedèutica Clínica a la Universitat de Barcelona
 • Formació pre-grau i post-grau d'estudiants Universitat de Barcelona i altres universitats estrangeres
Publicacions
 • M. Sanjaume, M. Rodriguez-Carballeira, E. Mauri, J. Martinez Lacasa, JR. Garcia, J. Garau. SPECT CEREBRAL CON TALIO-201 EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES CEREBRALES FOCALES EN PACIENTES CON SIDA. Enferm Infecc Microbiol Clin 1997; 15:28-31.
 • F. García, J. Romeu, I. Grau, A. Sambeat, D. Dalmau, H. Knobel et al. A RANDOMIZED STUDY COMPARING TRIPLE VERSUS DOUBLE ANTIRETROVIRAL THERAPY OR NO TREATMENT IN HIV-1-INFECTED PATIENTS IN VERY EARLY STAGE DISEASE: THE SPANISH EARTH-1 STUDY. AIDS 1999, 13: 2377-2388.
 • P. Almagro, J. Julià, M. Sanjaume, G. González, J. Casalots, J.L. Heredia, J. Martinez, J. Garau. PULMONARY CAPILLARY HEMANGIOMATOSIS ASSOCIATED WITH PRIMARY PULMONARY HYPERTENSION: Report of 2 new cases and review of 35 cases from the literature. Medicine (Baltimore) 2002, 81: 417-424.
 • E. Carrillo Casas, M. Rodriguez-Carballeira, M. Sanjaume, J. Martinez Lacasa, P. Vives, J. Garau. TUBERCULOSIS MAMARIA Y GANGLIONAR SIN AFECTACIÓN PULMONAR EN UNA PACIENTE SIN APARENTE IMMUNODEPRESIÓN. Revista Clínica Española 2003, 203: 312-3.
 • S. Tomas, M. Sanjaume. URGENCIAS EN LAS ENFERMEDADES AUTOINMUNES DEL TEJIDO CONECTIVO. Artículo de revisión. Emergencias 2003, 15: 175-82.
 • M. Sanjaume, P. Almagro, M. Rodriguez-Carballeira, B. Barreiro, JL. Heredia, J. Garau. MORTALIDAD POSTHOSPITALARIA EN PACIENTES REINGRESADORES POR EPOC. UTILIDAD DEL ÍNDICE BODE.Revista Clínica Española 2009; 209 (8): 364-70
Comunicacions i ponències
 • MAGNESI PLASMÀTIC I INSULINSECRECIÓ A LA DIABETIS MELLITUS TIPUS II (DMNID).M. Sanjaume, M. Rodriguez-Carballeira, I. Coll, M. Balsells, L. Garcia Pascual, C. del Pozo, M. Millan, J. Anglada. II Congrés de l’Associació Catalana de Diabetis. Sitges, abril 1994.
 • SECRECIÓN DE INSULINA Y MAGNESIO PLASMÁTICO EN LA DIABETIS TIPO II (DMNID).L. Garcia Pascual, M. Balsells, C. del Pozo, J. Anglada, M. Rodriguez, I. Coll, M. Sanjaume. XII Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Zaragoza, octubre 1994.
 • ESTUDI CLÍNIC, RADIOLÒGIC I HORMONAL DE 25 PACIENTS AMB SELLA TURCA BUIDA.C. Del Pozo, M. Sanjaume, M. Balsells, L. Garcia Pascual, J. Anglada, M. Millan. XIV Jornades Sanitàries del Vallès. Sabadell, novembre 1994.
 • ESTUDI CLÍNIC, RADIOLÒGIC I HORMONAL DE 25 PACIENTS AMB SELLA TURCA BUIDA.M. Sanjaume, C. del Pozo, M. Balsells, L. Garcia Pascual, J. Anglada, M. Millan. V Congrés de la Societat Catalana d’Endocrinologia i nutrició i XII jornades d’Endocrinologia experimental. Barcelona, abril 1995.
 • ESTUDIO CONTROLADO DE DOS PAUTAS DE TRATAMIENTO CORTO EN LA ERRADICACIÓN Y CICATRIZACIÓN DE LA ÚLCERA DUODENAL CON HELICOBACTER PILORI.M. Forné, JC. Espinós,M. Sanjaume, A. Domingo, JM. Viver. IV Congreso de la Sociedad Catalana de digestologia. La Seu d’Urgell, abril 1995.
 • TWO ALBUMIN VARIANTS IN 12 UNRELATED INDIVIDUALS AND IN 14 FAMILY MENBERS RESIDING IN TERRASSA. M. Alsina, J. Vidal, J. Castañe, M. Sanjaume, M. Ballbe, R. Malet, F. Barragan. VI International Congress on Automation and New Technology in Clinical Laboratory. Sitges, november 1995
 • HEMICRANIA CRÓNICA CONTINUA (HCC): PIROXICAM UNA OPCIÓN TERAPÉUTICA VÁLIDA. M. Aguilar, J. Saura, I. Martinez, M. Sanjaume, I. Bonaventura. XLVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Barcelona, diciembre 1995.
 • PACIENTS AMB MPOC SOTMESOS A VENTILACIÓ MECÀNICA. M. Sanjaume, E. Mauri, F. Jara, S. Quintana, JL. Heredia. XIV Diada Pneumològica. Vic, abril 1996.
 • SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EPOC QUE HAN PRECISADO DE VENTILACIÓN MÉCANICA.E. Mauri, M. Sanjaume, F. Jara, S. Quintana, JL. Heredia. XXIX Congresos Nacional de la SEPAR. Murcia, mayo 1996.
 • RETINITIS POR CITOMEGALOVIRUS EN PACIENTES CON SIDA.J. Tost, J. Martinez, L. Gomez, A. Cardoner, M. Sanjaume, J. Garau. VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermedades Infeciosas y Microbiologia clínica. Torremolinos, mayo 1.996.
 • UTILIDAD DEL SPECT CON 201 TALIO EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES CEREBRALES EN PACIENTES HIV+.JR. Garcia, M. Ysamat, M. Sanjaume, J. Martinez Lacasa, JR. Gomez, JA De Marco, C. Traid. VIII Jornades de la Societat Catalana de Medicina Nuclear. Barcelona, maig 1.996.
 • SURVIVAL OF PATIENTS WITH CHONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WHO NEEDED MECHANICAL VENTILATION. E. Mauri, M.Sanjaume, F. Jara, S. Quintana, M. Piró, JL. Heredia. European Respiratory Congress. Estocolm, setember 1.996.
 • UTILIDAD DEL SPECT CEREBRAL CON TALIO 201 EN EL DIAGNOSTICO DE LAS LESIONES CEREBRALES FOCALES EN PACIENTES CON SIDA. M. Sanjaume, M. Rodriguez-Carballeira, M. Martinez Lacasa, JR. Garcia, I.Coll, J. Garau. XXII Congreso Nacional de Medicina Interna. Santiago de Compostela, setembre 1.996.
 • IMPACTE DE L’ASSOCIACIÓ D’UN INHIBIDOR DE LA PROTEASSA-INDINAVIR- AL TRACTAMENT ANTIRETROVIRAL AMB ANÀLEGS DE NUCLEÒSIDS. M. Sanjaume, A. Ochoa de Echagüen, D. Dalmau, C. Sanchez, J. Maritnez Lacasa, I. Coll Roldua, J. Lite, J. Garau. 7è Congrés Català de Medicina Interna. Palma de Mallorca, maig 1.997.
 • BACTERIEMIA D’ORIGEN BILIAR PER ENTEROCOCCUS sp. E. Mauri, M. Rodriguez-Carballeira, JM. Tricas, M. Sanjaume, J. Martinez Lacasa, J. Garau. 7è Congrés català de Medicina Interna. Palma de Mallorca, maig 1.997.
 • ÉS ÚTIL L’SCREENING OFTALMOLÒGIC DE LA RETINITIS PER CMV EN EL PACIENT HIV+?JR. Tost, M. Sanjaume, J. Martinez Lacasa, D. Dalmau, C. Sanchez, A. Cardoner, J. Garau. 7è Congrés Català de Medicina Interna. Palma de Mallorca, maig 1.997.
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSAstrong>PNEUMONIA: MORTALITY AND RISK FACTORS.M. Sanjaume, L. Gomez, C. Sanchez, J. Nava, JR. Tost, A. Arjol, I. Cherta, J. Lite, X. Garau. 9thEuropean Congress of Clinical Microbiology and Infections Diseases. Berlin, march 1.999.
 • ÉS ÚTIL UN PROGRAMA D’ATENCIÓ CONTINUADA EN PACIENTS AMB MPOC?M. Sanjaume, B. Barreiro, P. Almagro, N. Torrella, L. Esteban, JL. Heredia. XVIII Diada Pneumològica. Barcelona, abril 2.000
 • BACTERIEMIA EN PACIENTES DADOS DE ALTA DESDE URGENCIAS: CARACTERISTICAS CLINICAS Y EPIDEMIOLOGICAS.C. Agusti, M. Sanjaume,E. Mauri, A. German, S. Tomas. XIV Congreso nacional de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias. Bilbao, juny 2002.
 • FISOSTIGMINA: ANTIDOTO PARA LA INTOXICACION POR EXTASIS LIQUIDO.A. German, C. Agusti, M. Sanjaume,E. Mauri, F. Epelde, S. Tomas. XIV Congreso nacional de la sociedad española de medicina de urgencias y emergencias. Bilbao, juny 2002.
 • EL VOLANT AL REVÉS: UNA NOVA EXPERIENCIA DE DERIVACIÓ DES DEL SERVEI D’URGÈNCIES HOSPITALARI A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.S. Tomas, C. Agustí, S. Aregall, L. Boada, F. Epelde, C. Estrada, A, German, E. Mauri, M. Sanjaume, Y. Cuesta. XI Congrés d’urgències i emergències de Catalunya. Lleida, març 2004.
 • UTILIDAD DEL INDICE BODE COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN PACIENTES REINGRESADORES POR EPOC.M. Sanjaume, P. Almagro, B. Barreiro, S. Rodríguez, M. Rodríguez-Carballeira, N. Núñez, L. Heredia, J. Garau. XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Lanzarote, novembre 2005.
 • UTILIDAD DEL INDICE BODE COMO PREDICTOR DE MORTALIDAD EN PACIENTES REINGRESADORES POR EPOC.M. Sanjaume, P. Almagro, B. Barreiro, M. Rodríguez-Carballeira, J.L. Heredia. Symposium sobre Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Barcelona, abril 2006.
 • INDICE BODE COMO PREDICTOR DE REINGRESOS HOSPITALARIOS EN PACIENTES EPOC.M. Sanjaume,P. Almagro, M. Rodríguez-Carballeira, V. Romani, L. Cuadra, H. Monzón, J. Heredia, J. Garau. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Salamanca, octubre 2006 (comunicación oral).
 • INGRESOS HOSPITALARIOS POR EPOC EN EL ANCIANO. ESTUDIO PROSPECTIVO.H. Monzón, P. Almagro, M. Rodríguez, V. Romaní, C. García, M. Sanjaume, J. Heredia, X. Garau. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Salamanca, octubre 2006.
 • TROMBOEMBOLISME PULMONAR EN MAJORS DE 80 ANYS.R. Coll, N. Parra, R. Salas, E. Merino, J. Delas, C. Fornos, M. Sanjaume, F. Fernandez. XIII Congres de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. Barcelona, maig 2009.
 • ESCALA DE WELLS SIMPLIFICADA PEL DIAGNÒSTIC DE TROMBOEMBOLISME PULMONAR: UTIL A LA POBLACIÓ D’EDAT AVANÇADA?.N. Parra, E. Merino R. Salas, R. Coll, J. Delas, C. Fornos, M. Sanjaume, F. Fernandez. XIII Congres de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. Barcelona, maig 2009.
 • PERFIL DEL PACIENT QUE PRECISA REINGRÉS PRECOÇ POST-TROMBOEMBOLISME PULMONAR.R. Salas, N. Parra, E. Merino, R. Coll, J. Delas, C. Fornos, M. Sanjaume, F. Fernandez. XIII Congres de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. Barcelona, maig 2009.
 • ESTACIONALITAT A LA INCIDÈNCIA, SOSPITA CLÍNICA I MORTALITAT DE TROMBOEMBOLISME PULMONAR.J. Delas, N. Parra, E. Merino, R. Salas, R. Coll, C. Fornos, M. Sanjaume, F. Fernandez. XIII Congres de la Societat Catalano-Balear de Medicina Interna. Barcelona, maig 2009.
 • SHORT COURS THERAPY IN THE TREATMENT OF FEBRIL URINARY TRACT INFECTION IN MEN WITHOUT PORTATIC INVOLVEMENT.H.M. Camps, M. Sanjaume, M. Marin, J. Caballero, M. Xercavins, E. Calbo, J. Garau. ICAAC (Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy). Boston 2010
 • ESCALOFRIOS COMO PREDICTORES DE BACTERIEMIA. E. Merino, J. Villasenin, R. Salas, C. Fornos, M. Sanjaume, G. Euba, N. Parra, F. Fernandez-Monras. XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna. Oviedo, novembre 2010
 • ANALISI DELS TRAUMATISMES CRANIOENCEFÀLICS EN UN SERVEI D'URGÈNCIES HOSPITALARI I CUAP. A. Díaz, A. UBieto, N. Barrera, M. Ruiz, R. Coll, M. Sanjaume. Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències. Sant Cugat del Vallès, març 2012
 • ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS TRAUMATISMOS CREANEOENCEFALICOS EN MAYORES DE 80 AÑOS,A. Diaz, M. Besa, R. Salas, R. Coll, M. Sanjaume, F. Fernandez-Monras. XXIV Congreso Nacional de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Oviedo, juny 2012
 • MODEL D'ATENCIÓ URGENT A L'AIS BARCELONA ESQUERRA.M. Sanchez, M. Gómez, PM: Cabrero, JR Martinez, M. Sanjaume, G. Alonso. 2a. Jornada del Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Sitges, desembre 2012
 • ES NECESARIO EL INGRESO HOSPITALARIO DE LOS TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS LEVES CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE-ANTIAGREGANTE?A. Díaz, N. Barrera, M. Ruiz, M. Sanjaume.XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Santiago de Compostela, juny 2013.
 • TROMBOEMBOLISMO PULMONAR EN EL PACIENTE MUY ANCIANO. R. Salas, A. Pardo, R. Coll, M. Sanjaume, F. Fernandez-Monras, N. Parra. XXV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, Santiago de Compostela, juny 2013.
 • MACULOPAPULAS ACRALS. A. Lázaro, M. Iglesias, L. Creus, M. Sanjaume, A. Iglesias, P. UMbert, M Salleras. XII Jornada de Dermatologia catalana. Secció Catalana de l'AEDV i la Societat Catalana de Dermatologia i venerologia. Juny 2017