Susana A.Velásquez Jaimes

Metge Especialista
Especialitat:
Unitat del dolor / Anestèsia i Reanimació
Especialitats:
 • Anestesiologia
 • Unitat del Dolor
Hospitals on treballa:
 • Hospital Universitari Sagrat Cor
Informació general
Experiència
 • 2015 - Actualitat. Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona. Metge Adjunt del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
 • 2013 Hospital Universitari General de Catalunya, Barcelona. Metge Adjunt del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. (Juny- octubre)
 • 2013 Clínica l'Aliança de Sabadell, Barcelona. Metge Adjunt del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. (Juny- octubre)
 • 2009-2013 Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa) Barcelona. Resident en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor.
 • 2013 Clinical Observership amb la Divisió de Traumatologia, Cures Intensives Quirúrgiques i Cirurgia d'Urgència al Centre de Trauma de l'Hospital Universitari de la Universitat de Pennsilvània. (Trauma Center at Penn). Durada 6 setmanes (març-abril). Filadèlfia - USA.
 • 2010-2012 Institut Universitari USP Dexeus, Barcelona. Metge Resident a l'àrea d'Urgències mèdiques. Activitat de guàrdies.
 • 2006-2007 Hospital Rural tipus I "Eudoro González", parròquia Carayaca, Estat Vargas, Veneçuela. Compliment de l'Art. 8 de la Llei de l'exercici de la medicina veneçolana. Cargo Metge Rural.
 • 2006-2008 Clínica Vista Califòrnia, Caracas - Veneçuela. Metge resident en l'àrea d'urgències.
 • 2007 Unitat Clínic Quirúrgica Santa Rosa de Lima, Caracas - Veneçuela. Càrrec: Metge resident de l'àrea d'hospitalització postoperatòria.
Titulació
 • Metge-Cirurgià. Universidad Central de Venezuela
 • Metge Especialista en Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor. Residència realitzada a l'Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa). Barcelona
Tècniques

Tècniques intervencionistes en el tractament del Dolor Crònic.

Especialitats

 • Anestèsia locoregional: bloquejos nerviosos ecoguiados.
 • Maneig del fibroscopi per la via aèria difícil.
 • Tècniques intervencionistes i maneig del Dolor Crònic.
 • Unitat del Dolor Agut postoperatori
Investigació i docència

Investigació

 • 2016 Estudi Observacional restrospectivo: Un pas endavant en la rehabilitació multimodal de l'artroplàstia total de genoll.
 • 2009-2010 Estudi observacional retrospectiu: ¿Som eficients en el maneig de la fractura de maluc en l'ancià? Consorci Sanitari de Terrassa 2005 Participació en el treball: Epidemiologia de les Demències a Veneçuela

Docència

 • Activitat docent en Curs de maneig de la Via Aèria Difícil.
 • Activitat docent en Curs formatiu del coneixement i maneig del Dolor.
Publicacions
 • 2011 Revista Española de Anestesiología y Reanimación, 2011; 58: 398
 • 2017 publicació en tràmit..
Comunicacions i ponències
 • 2017 IX SIMPAR-ISURA CONGRESS, Florència-Itàlia. Co-Autor i Presentadora del Pòster: A step forward in the logística Rehabilitation of Total Knee Arthroplasty
 • 2013 XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Co-Autora del Pòster: Narcolèpsia i Anestèsia a propòsit d'un cas.
 • Euroanaesthesia 2011 Meeting, Societat Europea d'Anestesiologia. Presentació del Pòster: Are we efficient in the management of elderly Hip Fracture?
 • 2011 IX Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: Punció Lateral Cervical com alternativa a la punció lumbar en un pacient amb síndrome meníngia.
 • 2011 IX Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: Maneig multidisciplinari de la Distròfia Simpàtica Reflecteix. A propòsit d'un cas.
 • 2010 V Reunión de la Sección Anestesia Obstétrica de la SEDAR. Póster: Manejo Anestésico para el trabajo de parto en gestante con Síndrome de Brown-Séquard.
 • 2010 V Reunió de la Secció Anestèsia Obstètrica de la SEDAR. Pòster: Manejo anestésico de una paciente gestante con Disrrafismo Espinal: Espina Bífida y Lipoma Intrarraquídeo.
 • 2010 VIII Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: Manejo anestésico de la Fractura Diafisaria de Tibia a propósito de dos casos.
 • 2010 VIII Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: Vía Aérea Difícil en la Enfermedad de Madelung. A propósito de dos casos.
 • 2010 VIII Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: Bloqueo Intercostal para analgesia en la Colecistectomía Abierta.
 • 2009 VII Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster Manejo anestésico de la gestante de primer trimestre a propósito de 2 casos.
 • 2009 VII Congrés de la Societat Catalana d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD). Pòster: El Síndrome de HELLP. Revisión de una serie de casos. Implicaciones Anestésicas.
 • 2006 Cobertura del Programa Ampliat d'Inmunizaciones (PAI) en nens entre 1 i 5 anys que van als preescolars seleccionats de la Parròquia El Cafetal del Municipi Baruta per l'any escolar 2005 - 2006. XIII Reunió Anual del Capítol Veneçuela de l'American College of Physicians (ACP)
Reconeixements i certificats
 • 2017 Curs Suport Vital Avançat, Consell Català de Ressuscitació.
 • 2017 Curs de Ventilació Mecànica de València.
 • 2017 Curs Dolor 2017.
 • 2009-2013 Curs de Formació Mèdica Continuada. Societat Catalana de Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. (SCARTD)
 • 2013 Curs Teòric pràctic de Maneig de la Via Aèria. SCARTD
 • 2013 Introducció a la recollida i anàlisi estadística de dades en investigació. Consorci Sanitari de Terrassa
 • 2013 Curs sobre anestèsia inhalatòria a Baixos Fluxos. SCARTD
 • 2012-2013 Introducció a la Investigació Clínica. Consorci Sanitari de Terrassa
 • 2012 Atenció Inicial al Malalt Politraumatitzat ATLS- SPAIN, "Advanced • Trauma Life Support ". Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, Barcelona
 • 2012 Diplomat en Reanimació Neonatal Completa. Sociedad Española de Neonatología.
 • 2012 Ecografia. Principis generals i aplicació a la Anestesiologia. Institut Universitari Dexeus.
 • 2011 III Curs de Cures Intensives Cardiològiques al Pacient Crític. Hospital Vall d'Hebron.