Des de l’any 2008 l’Hospital Universitari Sagrat Cor compta amb una Unitat de Suport a la Recerca www.usr-cliniquesdecatalunya.comEste enlace se abrirá en una ventana nueva, la missió de la qual consisteix en promoure la recerca de qualitat a totes les disciplines assistencials ofertes per l'Hospital Universitari Sagrat Cor, tant en el vessant científic i tècnic com en el vessant humà:

 • proposant, ajudant, executant i difonent projectes de recerca centrats en el malalt i el seu entorn,
 • desenvolupant i adaptant a les característiques dels hospitals i les clíniques, els mitjans i les eines de la metodologia de la recerca i
 • vetllant per promoure la capacitat investigadora dels seus usuaris

El curs acadèmic 2007 - 2008 ha generat un volum total de 409 activitats científiques, de les quals, la majoria corresponen a contribucions a congressos i reunions científiques. Globalment, s´han identificat un total de 24 línies d´investigació, 21 projectes d´investigació, 48 publicacions a revistes nacionals i internacionals, 186 contribucions a congressos i reunions científiques, 14 tesis i tesines i un total de 110 activitats relacionades amb premis i beques, col·laboracions amb institucions, societats, publicacions, processos de peer-review i altres. A l'Hospital Universitari Sagrat Cor es treballa en diferents línies de recerca. La investigació la porten a terme equips de professionals del mateix centre integrats per personal d'un o més serveis en funció de la línia d'investigació. A més, alguns dels estudis compten amb la participació de diversos hospitals de l'Estat Espanyol, sobretot Neurologia, Pneumologia i Dermatologia.

Les línies d'investigació actives pel curs 2007-2008 són:

Cardiologia

 • Foramen oval permeable i aneurisme del septum interauricular a la patogénesis dels episodis isquèmics cerebrals
 • Col·laboració amb Neurologia en el Registre d´Ictus de l´HUSC, apartats: (i) cardioembolisme i (ii) plaques complexes de la crossa aòrtica

Dermatologia

 • Registre tumoral dermatològic de Catalunya
 • Diagnòstic immediat cutani en patologia inflamatòria
 • Diagnòstic immediat cutani en patologia tumoral
 • Epidemiologia del melanoma maligne
 • Epidemiologia del virus herpes zóster
 • Estudis observacional post-comercialització de diferents fàrmacs biològics de la psoriasi
 • Formulació magistral
 • Marcadors biològics de la psoriasi: nivells de prolactina, parathormona i pèptid relacionat amb la parathormona en sang i pell de pacients amb psoriasi respecte subjectes controls
 • Protocols de fototeràpia en psoriasi, vitiligen, dermatitis atòpica i limfomes cutanis

Medicina Interna

 • Estratègies diagnòstiques del tromboembolisme pulmonar al pacient geriàtric
 • Infecció a malalties autoimmunes sistèmiques
 • Prevenció de la síndrome confusional aguda del pacient geriàtric
 • Prevenció i tractament de la infecció nosocomial
 • Consens del diagnòstic i tractament de malalties autoimmunes sistèmiques

Neurologia

 • Deteriorament cognitiu i patologia vascular
 • Malaltia cerebrovascular

Pediatria

 • Advanced Patient Outocome KIGS
 • Genètica i neuroendocrinologia de la talla baixa
 • Multicentre, open phase III study of a liquid formulation of growth hormone for childhood growth hormone deficiency
 • Projecte Obesitat (Grup de treball d´obesitat de la Societat Espanyola d´Endocrinologia Pediàtrica)
 • Projecte Prepúbere (Grup de treball de pubertat precoç de la Societat Espanyola d´Endocrinologia Pediàtrica)

Unitat de Cures Intensives

 • Fisiopatologia de les malalties mèdico-quirúrgiques

Per a més informació: Adreça de correu: secretaria@usr-cliniquesdecatalunya.comEste enlace se abrirá en una ventana nueva Telèfon/Fax: +34 934 959 287 Altre telèfon: +34 933 221 111 (Ext. 4532)

D’altra banda, el Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital està autoritzat pel Departament de Salut per tutelar els assaigs clínics de tots els centres del Grup, de l’Institut Català de la Retina i de l’Espitau Val d’Aran. D’aquesta manera el Comitè avalua els estudis que es fan abans de la comercialització de fàrmacs i productes mèdics o immediatament després de la seva autorització. L'any 2005 aquest Comitè va avaluar setze protocols d’assaigs diferents i l’any 2004 en va avaluar onze.