• Donar a conèixer la nostra especialitat a estudiants de medicina i altres especialitats mèdiques.
  • Formar metges que tinguin coneixements, actituds, habilitats que els permetin resoldre problemes bàsics en el camp de la Cirurgia Plàstica