• Diagnòstic i tractament de patologia: vesical i ureteral
  • Endoscòpia diagnòstica: vesical i ureteral: flexible: biòpsies i citologia terapèutica: vesical i ureteral: resecció endoscòpica flexible plasmacinétic i/o làser