Docencia técnica de grado medio y superior.

Coordinadora: Maria Jesús Garcia

  • 1. Centre d'Estudis Catalunya
  • 2. Escola Pàlcam
  • 3. Institut d'Estudis Secundaris Castellarnau
  • 4. Escola Solc Nou
  • 5. Escola de Formació Professional Oscus
  • 6. CEYR Villarroel
  • 7. CES Les Corts