• Unitat de tractament de patologia de l'Aorta
  • Unitat de tractament arterial perifèric (endovascular i convencional)
  • Unitat de patologia de troncs supraaòrtics (prevenció de l'ictus)
  • Unitat de tractament mínimament invasiu venós
  • Escleroteràpia de varius amb escuma
  • Unitat peu diabètic