Paraules clau:

Ètica, Excel·lència, Compromís, Qualitat, Millora continua, Respecte, Eficiència, Eficàcia, Humanitat, Equitat, Respecte, Valors, Transparència.


El Portal de la Transparència de Quironsalud Sagrat Cor - Hospital Universitari constitueix un nou espai d’informació i comunicació que té l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la información adient per tal que es conegui millor la gestió del nostre hospital, orientada a oferir serveis integrals de salut per a les persones.


Sagrat Cor - Hospital Universitari gaudeix d’una trajectòria de compromís amb la comunitat emmarcada en convenis de col·laboració amb diverses institucions. La nostra organització disposa d’un codi ètic en el qual:


El seus objectius són promoure, mantenir o restablir la salut i evitar el patiment.

  • Es respecta l’autonomia de les persones i es procura el benefici dels malalts evitant-ne possibles danys
  • Es garanteix l’atenció sense discriminació ja sigui d’ordre ideològic, social, econòmic, religiós, de gènere o de raça.
  • El tracte serà humà, cordial i digne.
  • Existeix una Comissió d’Ètica Assistencial oberta a les consultes de professionals sanitaris, usuaris i familiars.
  • Es garanteix confidencialitat i el respecte als drets de l’usuari.
  • El Sagrat Cor Hospital - Universitari vetlla per la qualitat de la seva atenció.
  • El Sagrat Cor Hospital - Universitari vetlla per l’actuació ètica en la publicitat, comercialització, practiques competitives i procediments econòmic-financers.
  • El Sagrat Cor Hospital - Universitari vetlla per l’adequació ètica respecte a les relacions del seu personal.
  • La millora continua i la competència és una exigencia dels professionals del Sagrat Cor Hospital - Universitari.

El nostre és un grup amb valors i aquest Portal contribueix a apropar-nos a la societat a la qual ens devem.