Contractació

Sagrat Cor - Hospital Universitari , com la resta d’Hospitals del grup Quironsalud es gestionen tot seguint principis de transparencia, eficiencia i equitat


Proveïdor de serveis de salut

El Sagrat Cor forma part del SISCAT Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya tot donant resposta assistencial a la seva població de referencia així com a través de diverses asseguradores.


Altres proveïdors

El grup Quiron Salud disposa d’un sistema de contractació i compres que garanteix la transparència i lliure concurrència en els processos.