IMG_9632IMG_9632

L'Hospital Universitari Sagrat Cor, de titularitat privada, amb una capacitat de 350 llits, tecnologia mèdica i serveis hotelers de primer nivell ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques. i Actualment té una plantilla de 1100 professionals.

La qualitat del nostre equip mèdic ens ha facilitat l'acreditació d'hospital docent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Per preparar metges especialistes (MIR) disposa de l'Acreditació d'Unitats Docents per a la Formació Sanitària Especialitzada del Ministeri de Sanitat i Consum. També té acords amb altres universitats catalanes i estrangeres per a formació de pregrau i postgrau.

L'hospital ocupa un conjunt d'edificis situats a l'Eixample Esquerre de Barcelona construïts entre els anys 60 i 70. Contínuament s'emprenen obres de remodelació amb l'objectiu d'actualitzar els seus espais i incorporar nous avenços tecnològics que permeten millorar l'atenció al pacient. Així, s'han posat en marxa nous quiròfans, consultes, serveis d'urgències, de diagnòstic per la imatge i s'actualitzen contínuament les plantes d'hospitalització i els espais comuns.

Hospital Universitari Sagrat Cor disposa d´un prestigiós equip de professionals, de la tecnologia més avançada, d´unes instal·lacions en constant adaptació, d´una valuosa vocació investigadora i docent, i d’un model de gestió basat en un sòlid compromís amb la qualitat i la seguretat del pacient.

També realitza una tasca important mitjançant concerts amb el CatSalut (Servei Català de la Salut) orientada, sobretot, a la reducció de les llistes d'espera quirúrgiques, en formar part del SISCAT.