MISSIÓ:

"La missió del HUSC és prioritzar la qualitat de vida dels pacients amb professionals qualificats i compromesos amb el propòsit de l'organització, individualitzant i identificant les necessitats, tant dels pacients com de les famílies, així com el moment en què ho necessiten. Per això treballem en xarxa -dins el sistema sanitari, amb Quironsalud i amb proveïdors externs- amb l'objectiu d'aconseguir la màxima eficiència i flexibilitat per arribar al màxim de ciutadans, mantenint l'equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental"

VISIÓ:

Ser un centre referent centrat en l'entorn de Barcelona amb identitat pròpia orientat a l'excel·lència, aportant valor als nostres grups d'interès, promovent la innovació, la investigació i la docència, cuidant i preservant l'entorn que ens envolta, a través d'iniciatives mediambientals i de responsabilitat social corporativa"

VALORS:

Els valors que el HUSC promou són:

  • Empatia
  • Treball en Equip
  • Innovació
  • Millora Continua
  • Adaptació al canvi
  • Transparència
  • Les persones i les seves famílies
  • Pertinença