BienvenidaBienvenida

Hospital Universitari Sagrat Cor és un centre hospitalari integrat a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol del 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Actualment, aquesta xarxa ha passat a anomenar-se Sistema Sanitari Integral d'Utilització Publica de Catalunya (SISCAT).


L'actual edifici, que va ser construït entre les dècades dels 60/70, ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques i desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El centre està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d´acords amb universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.


L’Hospital Universitari Sagrat Cor el configuren un conjunt d’edificis situats a l’Eixample Esquerre de Barcelona, ​​entre els carrers París, Viladomat i Londres. Té una capacitat de 350 llits d'hospitalització, disposa d'una tecnologia avançada i de serveis hotelers de primer nivell. Quirónsalud, que gestiona aquest centre des de l'1 d'octubre del 2011, ha abordat importants reformes infraestructurals a les àrees d'urgències, quirúrgiques, de consultes externes, d’hospitalització i espais comuns amb l'objectiu de millorar la confortabilitat, modernitzar els espais i incorporar noves dotacions tecnològiques que contribueixen a la millora de l’atenció del pacient i la seva família. Actualment, té una plantilla formada per prop de 1100 professionals.