• Deixar de fumar.
  • Evitar la Exposició al Soroll