ORL-Pediàtrica: avaluació i tractament de la patologia ORL en el nen, entre les quals podem esmentar:

Patologia de l'orella mitjana

Patologia adenoamigdalar obstructiva i infecciosa.

Hipoacúsies infantils.

Diagnòstic i tractament del nen roncador.

ORL-otològica: estudi i tractament de la patologia centrada o derivada en una afectació de qualsevol àrea de l'oïda. Com a mètodes diagnòstics es realitzen: acumetria, impedanciometria, qualsevol tipus de audiometries convencionals, estudi audioprotètic.
ORL-Rinológica: estudi i tractament de la patologia localitzada en fossa nasal i sins paranasals. Es disposa dels procediments diagnòstics d'endoscòpia nasosinusal, rinometría i prick-test.
ORL-Faringolaringe i Coll: avaluació i teràpia de la patologia benigna cervical o faringo-laríngia, glàndules salivals (paròtida i submaxil · lar). Disposem d'endoscopis rígids i flexibles i tecnologia d'imatge digital
ORL-Oncològica: diagnòstic, estudi d'extensió, avaluació multidisciplinària en el Comitè Oncològic, tractament adequat i seguiment post-terapèutic de la patologia neoplàsica de l'àrea ORL.