Els metges del Servei d'ORL, estan en constant formació i actualització científica participant en Congressos i Cursos de l'especialitat