Atenció del pacient urgent

El Servei d'ORL, en col·laboració amb els Serveis d'Urgències, atén tots els pacients que acudeixin amb patologies urgents de l'especialitat, segons els protocols establerts amb els Serveis d'Urgències del nostre Hospital, 24 hores al dia durant els 365 dies a l'any .

Un cop avaluat el malalt es derivarà, segons escaigui, a hospitalització per a diagnòstic o tractament, a observació, a consulta externa o al seu domicili.

Així mateix, s'atendran les urgències que es presenten en tots els malalts ingressats.

Atenció ambulatòria:

 • Disposem de 5 consultoris amb un horari d'atenció a l'usuari de 8 a 19: 30h.
  • ORL-Pediàtrica: avaluació i tractament de la patologia ORL en el nen, entre les quals podem esmentar:
  • Patologia de l'orella mitjana
  • Patologia adenoamigdalar obstructiva i infecciosa.
  • Hipoacúsies infantils.
  • Diagnòstic i tractament del nen roncador.
 • ORL-otològica: estudi i tractament de la patologia centrada o derivada en una afectació de qualsevol àrea de l'oïda. Com a mètodes diagnòstics es realitzen: acumetria, impedanciometria, qualsevol tipus de audiometries convencionals, estudi audioprotètic.
 • ORL-Rinológica: estudi i tractament de la patologia localitzada en fossa nasal i sins paranasals. Es disposa dels procediments diagnòstics d'endoscòpia nasosinusal, rinometría i prick-test.
 • ORL-Faringolaringe i Coll: avaluació i teràpia de la patologia benigna cervical o faringo-laríngia, glàndules salivals (paròtida i submaxil·lar).
 • Disposem d'endoscopis rígids i flexibles i tecnologia d'imatge digital.
 • ORL-Oncològica: diagnòstic, estudi d'extensió, avaluació multidisciplinària en el Comitè Oncològic, tractament adequat i seguiment post-terapèutic de la patologia neoplàsica de l'àrea ORL.