Cirurgia amb hospitalització

 • Cirurgia otològica
  • Miringoplastias Retroaurales.
  • Estapedectomies.
  • Cirurgia funcional de l'audició.
  • Mastoidectomías.
  • Timpanoplàsties.
  • Cirurgia del Colesteatoma.
  • Injecció intratimpánica.
  • Escissió fístula preauricular.
 • Cirurgia de Fosses nasals i Pit
  • Tamponaments posteriors.
  • Extracció de cossos estranys.
  • Cirurgia endoscòpica nasosinusal (CENS). Meatotomias mitjanes.
  • Cirurgia sinusal oberta via Caldwel-Luc.
  • Biòpsies sota control endoscòpic i microscòpic.
  • Septoplàsties i Rinoseptoplastias.
  • Cirurgia del Col·lapse Valvular.
  • Tancament de Fístula Nasal.
 • Cirurgia de Faringe, laringe i coll
  • Adenoamigdalectomia.
  • Resecció parcial de Paladar. Faringopalatoplastia.
  • Drenatge de Abscés Periamigdalino.
  • Radiofreqüència amigdalar.
  • Microcirugías laríngies de lesions benignes.
  • Marsupialització de Quists laringis.
  • Traqueostomia.
  • Cirurgia Laríngia Oncològica Conservadora.
  • Cirurgia Cervical no Oncològica (Quists, Tumors benignes i Biòpsies).
  • Cirurgia de Glàndules salivals.

Cirurgia sense Hospitalització

 • OIDO
  • Drenatge d'hematoma o abscés del pavelló.
  • Patologia de la pell del pavelló
  • Petites neoformacions del pavelló.
  • Apèndixs preauriculars.
  • Patologia quirúrgica del conducte auditiu extern.
  • Miringotomías amb o sense tubs de ventilació.
  • Miringoplastias Endoaurales.
  • Miringoplastias retroaurales. casos seleccionats
 • FOSSES NASALS i sins paranasals
  • Cossos estranys i rinolitos.
  • Septoplàsties.
  • Turbinoplastias i cauteritzacions de cornetes.
  • Biòpsies endonasales.
  • Reducció de fractura nasal.
  • Epistaxi que no requereixin taponament antero-pòster
 • Orofaringe i nasofaringe
  • Biòpsies de nasofaringe.
  • Tumoracions de petita mida de la cavitat oral.
  • Quists de nasofaringe.
  • Adenoidectomia.
  • Radiofreqüència Adenoamigdalar.
  • Uvulopalatoplastia per Radiofreqüència. Casos seleccionats.
  • Frenectomia labial i lingual.
 • LARINGE i COLL
  • Microcirurgia Laríngia.
  • Adenectomías cervicals.