Dolor crònic:

  • Infiltracions peridurals.
  • Rizòlisi.
  • Infiltracions percutànies sobre nervis perifèrics.
  • Bloquejos facetaris.
  • Estimulació transcutània.

Dolor agut:

  • Tècniques d'analgèsia invasives per postoperatori immediat.
  • Infusió de fàrmacs per bomba elastomèrica.
  • Control diari (48 hores) dels pacients que ho requereixen.