Una al·lèrgia és una reacció del sistema immunitari a alguna substància que no molesta a la majoria de les persones.

Normalment, el seu sistema immunitari combat els gèrmens, però en el cas de les al·lèrgies ens trobem davant d'una reacció a una falsa alarma. Aquesta resposta, que podríem definir com errònia, en lloc de ser beneficiosa, produeix simptomatologia que és perjudicial per al pacient.

Aquestes substàncies s'anomenen al·lèrgens.

En aquesta pàgina trobareu recomanacions específiques per a diferents tipus d'al·lèrgens