El Dia 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. L’Hospital Universitari Sagrat Cor disposa d’un equip de Seguretat del Pacient. La seva missió es vetllar per la seguretat dels pacients en tots els àmbits de l’Hospital, implementant, vigilant i millorant les practiques segures amb l’objectiu d’obtenir uns millors resultats en salut i evitar danys innecessaris. Per tal de continuar en estat línia cal la col·laboració dels pacients. Des de l’Hospital ens unim a l’eslogan de l’OMS: "Donem veu als pacients", fent-los més partícips, empoderant-los i aconseguint un progressiu compromís en la seva seguretat.

L'evidència demostra que quan els pacients són partícips en la seva cura, es produeixen beneficis significatius en seguretat i milloren els resultats de satisfacció i en la salut. Convertint-se en membres actius de l'equip d'assistència sanitària, els pacients poden contribuir a la seguretat en la seva cura i en el sistema d'assistència sanitària globalment.

Amb l'eslògan "Donem veu als pacients!", l’OMS fa una crida a tots els actors implicats perquè els pacients es comprometin en la formulació de polítiques, es representin en estructures de govern, es comprometin en el disseny d’estratègies de seguretat i siguin partícips en la seva pròpia cura.

Això només es pot aconseguir proporcionant plataformes i oportunitats perquè una diversitat de pacients, les seves famílies i les comunitats facin sentir la seva veu, les seves preocupacions, expectatives i preferències per avançar en seguretat i en la centralitat del pacient, la confiança i l’equitat.

Els Objectius del Dia Mundial de la Seguretat del Pacient 2023:

1. Augmentar la consciència global sobre la necessitat de compromís actiu dels pacients i les seves famílies i cuidadors en tots els escenaris i a tots els nivells d'assistència sanitària per millorar la seguretat del pacient.

2. Convèncer els responsables de les polítiques, els líders en assistència sanitària, els treballadors en salut i cures, les organitzacions de pacients, la societat civil i altres parts implicades de la necessitat que els pacients i les famílies es comprometin en les polítiques i les pràctiques per assolir una assistència sanitària segura.

3. Empoderar els pacients i les famílies per implicar-se activament en la seva pròpia assistència sanitària i en la millora de la seguretat de l'assistència sanitària.

4. Defensar l’acció urgent per a un compromís del pacient i de la família alineat amb el Pla d’acció global en seguretat del pacient 2021-2030 i perquè se li doni compliment per part de tots els països signataris.


Equip Seguretat del Pacient HUSC. Glòria Garcia, David Pineda i Sònia Cisneros