Al llarg d’aquesta setmana, l’Hospital Universitari Sagrat Cor organitza la campanya "un setmana sense dolor" amb l’objectiu de sensibilitzar a totes les persones que pateixen un dolor crònic que aquest pot ser alleujat i controlat.

Del 22 al 26 d’octubre, la Unitat de Dolor oferirà a tots els pacients, familiars o visites amb algun tipus de dolor crònic, una consulta gratuïta i de programació immediata per tal de conèixer les causes del dolor i buscar solucions per alleugerar-lo. Entre el 15 i el 20% de la població demana una assistència crònica complexa, per això l'objectiu de la Unitat és millorar la qualitat de vida de les persones i que recuperin el seu benestar físic i emocional.

Les persones que estiguin interessades a assistir a la consulta poden demanar visita gratuïta a la Unitat del Dolor al telèfon 902392919. El despatx és el 4.15 a la 4a planta de Consultes Externes del carrer París, 83-85.

La Unitat del Dolor, del Servei d’Anestesiologia i Reanimació del Sagrat Cor, promotora d’aquesta campanya, està especialitzada en el domini i tractament de síndromes dolorosos crònics, oferint un tractament farmacològic i intervencionista.

La Unitat del Dolor de l'Sagrat Cor aborda el dolor agut i crònic i està formada per un equip d'anestesiòlegs, infermeria, rehabilitadors i psiquiatres especialitzats en el control del dolor. La Unitat tracta el dolor postoperatori, isquèmic, muscular, articular, oncològic, visceral, lumbar, neuropàtic, fibromiàlgia i ossi. Es combinen tractaments farmacològics i / o tècniques intervencionistes com analgèsia peridural, fàrmacs endovenosos, bloquejos nerviosos, infiltracions, ozonoteràpia, acupuntura, analgèsia controlada pel pacient, teràpia cognitiu conductual, rizòlisi, rehabilitació i radiofreqüència. Des de la Unitat es considera que el control del dolor és vital i implica confort, satisfacció, reincorporació precoç a la seva activitat habitual, menor risc d'infeccions, infarts i trombosi, entre d'altres.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les quals destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia ortoplàstica i oncologia, entre d’altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.