IMG_3430IMG_3430

L'Assemblea Mundial de la Salut celebrada a Ginebra va acordar per unanimitat declarar 2.020 com l'Any Internacional de la Infermera i la Matrona. Amb l'objectiu de posar en relleu el treball que realitza la infermeria de l'Hospital Universitari Sagrat Cor posant èmfasi en què les infermeres es troben al centre de la majoria dels equips sanitaris, exercint un paper crucial en l'atenció i promoció de la salut, en la prevenció i en el tractament de les malalties, el centre s'ha sumat al moviment "Nursing Now". Es tracta d'una campanya global de tres anys de durada realitzada en col·laboració amb el Consell internacional d'infermeres i l'Organització Mundial de la Salut. L'objectiu de "Nursing Now" és que la infermeria es situï en posicions de lideratge, per reivindicar el seu impacte en la presa de decisions i perquè tingui més influència en les polítiques de salut nacional i mundial.

Actualment, a tot el món ha sorgit la necessitat urgent d'elevar el perfil de les infermeres i fomentar al màxim el seu potencial i per això s'estan organitzant i desenvolupant moviments com "Nursing now".

En commemoració de l'Any Internacional de la Infermera i la llevadora, l'Hospital Universitari Sagrat Cor ha llançat la campanya Infermeria 12.0 en la qual mes a mes reivindicaran el desenvolupament de la pràctica professional, donaran a conèixer els valors dels professionals d'infermeria, la seva relació amb pacients, familiars, estudiants, col·legues i professionals del sector, i amb la societat en general, així com els seus compromisos professionals.

Els professionals d'infermeria treballen dia a dia per oferir la millor qualitat de cures als pacients que tenen assignats. Són les infermeres assistencials que exerceixen la seva pràctica a la capçalera del llit del malalt, a la consulta o al domicili a les que, generalment, els cal sentir més reconeixement dins de les institucions sanitàries. La seva contribució és essencial per a la millora de la salut.

La major part de les vegades no són conscients del poder i lideratge que poden exercir, ja que són les que estan en contacte constant i permanent amb el pacient i la família i han adaptat les seves competències a la millora professional per donar resposta a les necessitats de les persones.

Aquest mes de gener tots els missatges estan destinats al lideratge clínic ja que aquest ha de convertir-se en el protagonista i ser un suport, una coordinació de recursos i un facilitador per a la pràctica de les infermeres assistencials.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats edicoquirúrgicas, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgia ortoplástica i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.

IMG_3454IMG_3454