Al·lèrgia a animals domèstics

El gat es l'animal domèstic responsable amb major freqü.ncia d’al·lèrgia, moltes vegades greu. Els pacients poden presentar símptomes bastant temps després de la retirada de l'animal del domicili degut a que els residus s'adhereixen íntimament als teixits (catifes, moquetes, sofàs), malgrat es realitzi una neteja acurada. El material que provoca les al·lèrgies es troba principalment a la saliva, el pèl, l'orina i les femtes.

El gos es l'animal domèstic que es troba amb més freqüencia en contacte directe amb els nens. El seu material al·lergen prové del pèl, la pell i la saliva.

El pèl del cavall pot provocar reaccions al·lèrgiques molt greus, produint crisis asmàtiques inclús sense contacte directe amb l'animal.

D'altres animals també poden produir símptomes en persones al·lèrgiques.

Normes ambientals per pacients amb al·lèrgia:

 • La principal mesura de prevenció es la retirada de l'animal de la llar.
 • Com a mesura de prevenció, els nens atòpics no haurien de tenir animals a casa pel majorrisc de sensibilitzacions. Cal recordar que els animals afavoreixen el creixement dels àcars de la pols.
 • En cas de no ser possible la retirada de l'animal:
  • Eliminar els reservoris d’al·lèrgens (sofàs, catifes, moquetes..)
  • Utilitzar aspiradors amb filtre
  • Rentar l'animal cada setmana. Al mercat existeixen productes que es poden aplicar després del bany per evitar en la mesura del possible la descamació de l'epiteli.
  • Cal evitar l'entrada de l'animal al dormitori del pacient al·lèrgic

www.scaic.cat