• Formació dels estudiants de 4t Curs de Medicina de la Universitat de Barcelona.
  • Formació dels residents de Medicina Familiar i Comunitària.
  • Formació d'estudiants de 6a Curs de Medicina de Guatemala.