La infermera responsable del seguiment de les ferides de difícil cicatrització de l'Hospital Universitari Sagrat Cor s'encarrega d'aquelles ferides, úlceres vasculars i arterials que necessiten cures d'alta complexitat. Utilitza els últims sistemes de pressió negativa (teràpia VAC pip, tractament avançat de cicatrització de ferides que s'integra en la pràctica terapèutica per a la cicatrització de les ferides i l'optimització del pacient). Aplicar la Teràpia V.A.C. a la ferida ajuda a afavorir la cicatrització al preparar el llit de la ferida per al tancament, reduir l'edema, afavorir la formació de teixit de granulació, augmentar la perfusió i eliminar el exsudat i els materials infecciosos. Aquesta infermera també ensenya als familiars i al propi pacient a realitzar les cures per a una bona evolució de les mateixes.

La infermera està formada en aquesta especialitat i utilitza els productes de major eficàcia per als pacients.