Entre les diferents opcions per perdre pes una de les més efectives és la implantació d'un baló intragàstric. Ens ho expliquen amb detall des de la Unitat de Cirurgia Metabòlica i Obesitat Mòrbida del servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari Sagrat Cor.

Consisteix en la col·locació a l'estómac d'un globus de silicona, de manera llisa i esfèrica. La pilota s'omple amb 500 ml d'una solució salina. La col·locació de la pilota gàstrica es realitza per via endoscòpica i sota sedació. Està recomanat com a ajuda temporal per a la modificació de la conducta alimentària en un grup seleccionat de pacients que requereixen perdre pes d'una manera controlada. Es tracta d'una proposta eficaç per al maneig a curt termini de l'obesitat. Actua disminuint la sensació de gana i creant sensació de sacietat precoç en els menjars, però és imprescindible seguir una sèrie de pautes dietètiques per aconseguir la pèrdua de pes esperada.

El període d'adaptació sol ser de 48-72 hores, durant el qual poden aparèixer nàusees, vòmits i eructes. La pilota pot romandre 6 mesos a l'estómac, durant aquest període és aconsellable la modificació d'hàbits alimentaris, seguiment de la dieta pautada, exercici físic regular. Si se segueix aquest programa conjunt, és possible canviar l'estil de vida i perdre entre 18 i 22 kg en el temps establert.

Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertany a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) des del 15 de juliol de 1985, any de la creació d'aquesta important xarxa sanitària catalana. Fundat entre les dècades dels 60/70 ofereix totes les especialitats medicoquirúrgiques, de les que destaquen cirurgia toràcica, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i oncologia, entre d'altres. Desenvolupa activitats assistencials, docents i de recerca. El Sagrat Cor està acreditat com a hospital docent per la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i, per a la preparació de metges especialistes (MIR), pel Ministeri de Sanitat. També disposa d'acords amb altres universitats nacionals i internacionals per a formació de pregrau i postgrau.