El projecte de Not to do, revisa les practiques del que fem a nivell mèdic i d'infermeria basats en l'evidència científica, és a dir, revisem tot allò que fem, des d'una radiografia a una tècnica en una intervenció quirúrgica, revisat a la llum de l'evidència científica actual, mantenint-la si és adequada, suprimint-la si no ho o modificant-la si és el cas. Un cop finalitzada aquesta tasca intensa i immensa podem oferir la millor pràctica en el moment actual als nostres pacients.