Es realitzen sessions clíniques setmanals ,

Assistència i participació en congressos de l'especialitat

Participació en conferències nacionals

Docència a estudiants de 4t curs de medicina en col·laboració amb la Universitat de Barcelona , així com a estudiants estrangers dels últims cursos de medicina.

Es realitzen filmacions de procediments quirúrgics tant per a presentacions en congressos com per a docència.