Ofereix la major part del tractament relacionat amb l'especialitat de Cirurgia General i Aparell Digestiu.

El Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu s'organitza en diferents unitats que estan reconegudes per les societats científiques com l'Associació Espanyola de Cirurgians (AEC), American College of Surgeons (ACS) o la Unió de Metges Especialistes Europeus (UEMS).