La Unitat de Nutrició Clínica té la funció de valorar, controlar, millorar i mantenir l'estat nutricional dels seus pacients. El seguiment es realitza tant en les plantes d'hospitalització com a consulta externa.

S'indiquen suports nutricionals parenterals i enterals. Es pauten dietes amb modificació de l'energia, dels hidrats de carboni, dels lípids, de les proteïnes, de vitamines i minerals, de la textura dels aliments, i es realitzen dietes individualitzades i adaptades a cada patologia concreta. Els pacients fan el seguiment en la consulta externa per garantir un bon control de l'estat nutricional.