Unitat de tractament dels tumors hepàtics primaris i secundaris, de la vesícula biliar i vies biliars i els tumors benignes i malignes del pàncrees.