• Tumors pancreàtics benignes: quists, hemangiomes, hidatidosi, ..
  • Tumors pancreàtics malignes: hepatocarcinomes, colangiocarcinomes, metàstasi hepàtiques, ...
  • Tumors malignes de vesícula i vies biliars.
  • Tumors benignes pancreàtics: quists, pseudoquists.
  • Tumors malignes de pàncrees i duodè.
  • Tractament de les lesions iatrogèniques de les vies biliars.
  • Tractament de traumatismes hepàtics.