• Radiofreqüència, dissector per ultrasons, bisturí d'Argó, Tissuelink, ecografia intraoperatòria, dissector harmònic.
  • Reseccions hepàtiques majors, empelts vasculars, cirurgia en dos temps, embolització portal, limfadenectomies.
  • Reseccions parcials o totals del pàncrees.