Unitat pel tractament de la patologia benigna i maligna de còlon, recte i anus.