La Unitat de Paret abdominal brinda el tractament quirúrgic dels defectes / malalties de la paret abdominal, sent els més freqüents:

  • Hèrnies de la paret abdominal.
  • Eventracions postoperatòries.
  • Dèficits importants de la paret abdominal que requereixin la utilització de plàsties complexes.
  • Solució dels problemes creats com complicacions d'intervencions quirúrgiques (infeccions i necrosi de paret, reseccions de la mateixa, ...).

Tenint en compte que les ferides de la paret abdominal són doloroses, a la Unitat s'intenta fer sempre el tractament el menys invasiu possible per minimitzar aquest dolor i escurçar l'estada hospitalària.