• Estudis funcionals Incontinència Anal i Vesical.
  • Tractament per Neuro-Electroestimulació.
  • Tractament Rehabilitador.
  • Cirurgia Funcional.