Patologia esofàgica:

  • Cirurgia del Càncer d'esòfag.
  • Cirurgia dels tumors benignes de l'esòfag.
  • Malaltia per reflux gastroesofàgic.
  • Esòfag de Barrett.

Patologia gàstrica:

  • Cirurgia del Càncer gàstric.
  • Cirurgia dels tumors benignes de l'estómac.
  • Cirurgia de la ulcera gastroduodenal.