Cirurgia ortopèdica i traumatologia pediàtrica:

 • Ganglions, quists sinovials
 • Exèresi de neuromes
 • Amputacions parcials de dits
 • Alliberament de dits en molla
 • Exèresi d'exòstosi
 • Tenotomies
 • Puncions per a biòpsies.
 • Extracció de cossos estranys
 • Peu Equí-var
 • Displàsia de maluc

Cirurgia General

 • Laparoscòpia diagnòstica
 • Biòpsia d'adenopaties
 • Fissures anals, esfinterotomies
 • Fístules anals
 • Hèrnies epigàstriques
 • Hèrnies engonals i crurals
 • Hèrnies umbilicals
 • Petites eventracions
 • Quist tiroglós
 • Sinus pilonidals
 • Tumors de pell i parts toves
 • Ginecomàstia juvenil

Urologia pediàtrica

 • Circumcisió
 • Orquiectomia
 • Epididectomia
 • Quists de cordó
 • Reparació d'hidroceles
 • Vasectomia
 • Biòpsies testiculars
 • Criptorquídies
 • Varicocele
 • Hipospadies glandulars
 • Meatotomia uretral

Cirurgia maxil·lofacial

 • Fre lingual
 • Fre vestibular
 • Exèresis de quists i fístules de l'arc branquial
 • Quist Mucós
 • Fissura palatina
 • Llavi fes
 • Orelles de pàmpol

Endoscòpia digestiva

 • Colonoscòpies i gastroscòpies sota anestèsia
 • Polipeptomies
 • Biòpsies duodenals
 • Gastrostomies percutànies