• Cirurgia plàstica general
  • Tumors cutanis, de parts toves i sarcomes i les seves reconstruccions
  • Cirurgia oncoplàstica de la mama i reconstrucció mamària
  • Cirurgia de cap i coll
  • Pèrdues de substància i úlceres
  • Traumatismes facials aguts i les seves seqüeles
  • Tractament agut i seqüeles dels cremats
  • Cirurgia de la rajo
  • Cirurgia Postbariàtrica