El Servei de Dermatologia té acreditació per formar especialistes en Dermatologia des de fa molts anys i en l'actualitat tenim designats febrer residents anuals.
Els seus tutors Dr Manuel Sánchez-Regaña i la Dra Maribel Iglesias Sancho s'encarreguen d'organitzar les seves rotacions i de vetllar perquè aconsegueixin una formació integral en tots els àmbits de l'especialitat.

  • Sessions: histològiques, bibliogràfica, clínica, fotogràfica, de residents i un comitè oncològic que es reuneix setmanalment.
  • Mensualment s'assisteix a la "Secció Catalana de la AEDV" ia les sessions Hospitalàries Generals.
  • El 2013 organitza els següents cursos:
  • Curs de protocols per al Metge de Família (Jornada Càncer cutani): 8 nov 2013
  • VII Curs de Formulació en Dermatologia: estàndards, novetats, casos pràctics: 22 novembre 2013
  • Els dermatòlegs del Servei assisteixen als congressos nacionals i internacionals més importants; Congrés Nacional, Congrés Europeu, Acadèmia Americana de Dermatologia i altres.