• Biòpsia cutània: Extirpació d'una mínima porció de pell, per a analitzar-la. Es realitza amb anestèsia local i s'aplica algun punt de sutura, que es retira normalment en 10-15 dies.
 • Electrocoagulació: Destrucció d'una lesió (berruga, fibroma,...) mitjançant un bisturí elèctric. Es realitza amb anestèsia local, no requereix punts de sutura ja que l'electricitat coagula els vasos sanguinis, deixant una crosta residual que cau en 8-10 dies i que cal assecar diàriament amb antisèptic.
 • Crioteràpia: Congelació d'una lesió (berruga, fibroma, tumor,...) mitjançant l'aplicació de nitrogen líquid en forma de gas. Indueix una ampolla, que evoluciona a crosta, i finalment es desprèn amb la lesió a tractar que desapareix, en un o diversos cicles. S'ha d'aplicar alcohol durant el procés de curació i si l'ampolla és molesta es pot drenar amb agulla estèril.
 • Infiltracions terapèutiques: Introducció de fàrmacs amb una agulla o dermojet, a fi que penetrin en capes més profundes de la pell on es vol l`efecte terapèutic. Es realitza sense anestèsia ja que és indolor o poc dolorós. Poden requerir-se múltiples sessions.
 • Cirurgia microgràfica de Mohs: Extirpació d'un tumor maligne (carcinomes) mitjançant cirurgia convencional. La diferència és que el teixit extirpat, s'analitza completament durant el mateix acte quirúrgic, de manera que si es detecta persistència tumoral, s'amplia l'extirpació, i no es tanca fins que l'anàlisi dictamina que la tumoració està totalment extirpada. Això fa que la cirurgia es pugui perllongar més temps, de vegades durant hores, depenent del nombre de extirpacions ("estadiatge") que es realitzin per garantir la completa extirpació del tumor.
 • Fototeràpia: Aplicació de franges terapèutiques de radiació solar, en cabines verticals o horitzontals, per a tractar malalties cutànies que es beneficien d'aquestes radiacions: Psoriasi, Dermatitis atòpica, Vitiligen, Prurigen, Limfomes, Malalties autoimmunes. Es requereixen múltiples sessions (mínim 20), que es realitzen 2-3 vegades per setmana. Quan es precisa de la ingesta d'un fàrmac fotosensibilitzant, previ a la realització de les sessions (psoralé), aquesta terapèutica rep el nom de Fotoquimioteràpia.
 • Tractament làser: Aplicació de fonts de llum monocromàtiques per al tractament de taques, venes, berrugues,... Hi ha làsers específics per al tractament de cadascuna d'aquestes lesions, així com per la destrucció del pèl. Solen ser procediments "cosmètics" però també s'utilitzen per al tractament d'algunes patologies.
 • Teràpia fotodinàmica: Tècnica indicada per destruir carcinomes, mitjançant la qual, després de l'aplicació d'una crema fotosensibilizant durant 2-3 hores en oclusió, s'aplica llum ultraviolada durant 7-15 minuts. Es requereixen 1-2 sessions, generalment.
 • Peelings: En la superfície facial, aplicació de substàncies exfoliants, despigmentants o amb altres funcions, per millorar l'aspecte de la pell. Solen realitzar-se sessions múltiples, a intervals de 2-4 setmanes.
 • Farciments: Injecció de diferents productes en les capes intermèdies i profundes de la pell mitjançant injectables, per millorar/corregir volums. El més utilitzat és l'àcid hialurònic. Es realitza en una única sessió, sense anestèsia, i tenen una durada limitada, al voltant de 9-12 mesos.
 • Toxina botulínica: Injecció d'aquesta toxina, que exerceix un efecte relaxant muscular, en la meitat superior de la cara per mitigar les arrugues d'expressió. Es realitza en una única sessió, sense anestèsia, i té un efecte d'aproximadament 6 mesos de durada.
 • Fotodepilació: Destrucció progressiva del borrissol no desitjat, mitjançant sessions mensuals o bimensuals (segons la zona a tractar) de llum polsada intensa. És una alternativa a la depilació làser amb similars resultats però amb una font de llum diferent.
 • Mesoteràpia: Infiltració intradèrmica múltiple de diverses substàncies (àcid hialurònic, vitamines, revitalitzants cutanis,...), en cara o en cuir cabellut per obtenir certs efectes desitjats: hidratació, elasticitat, lluminositat, estimulació de la formació de col·lagen, creixement capil·lar, ... Es realitza sense anestèsia i es solen requerir múltiples sessions, en general mensuals.