Metges Residents: Al nostre centre es formen 2 residents / anuals (total 8 residents) i nombrosos becaris internacionals.

Cap de Servei
  • Montserrat Salleras