Metges Residents: Al nostre centre es formen 2 residents / anuals (total 8 residents) i nombrosos becaris internacionals.

Cap de Servei
 • Montserrat Salleras
professor Emèrit
 • Pablo Umbert
Metges Especialistes Seniors
 • Lidia Creus
 • Mª Ángeles Sola
 • Jordi Serra
Tutors Residents
 • Manuel Sánchez Regaña
Metges Especialistesas
 • Eugenia Rodríguez de Rivera
 • Loida Galvany
 • Joaquín Sola
 • Marta Olivé
Metges Col·laboradors
 • Patricia Serrano
 • Marta Redondo
Metges Residents
 • Nuria Lamas
 • Maria José Aldunce
 • Gemma Melé
 • Marat Olivé
 • Mònica Quintana
 • Andrea Catalán
 • Ana Iglesias