Metges Residents: Al nostre centre es formen 2 residents / anuals (total 8 residents) i nombrosos becaris internacionals.

Cap de Servei
  • Montserrat Salleras
Metges Especialistes
Metges Adjuntos
  • Jorge Arandes Marcocci
  • Nuria Setó Torrent
  • Luís Novoa Lamazares
Metges Residents
  • Arcadi Altemir Vidal
  • Lucía Armillas Lliteras
  • Dídac Marín Piñero
  • Cristina Barrabés Torrella
  • Víctor García Rodríguez